07. februar 2022

Debatindlæg: Lad børnenes behov gå forrest

Langt flere børn mistrives psykisk. KL har leveret et konkret forslag om én indgang i kommunen, der skal sikre, at børn med angst, depression eller anden mistrivsel kan få den nødvendige, hurtige hjælp. Vi behøver ikke afvente afprøvning. Lad os komme i gang med arbejdet.

Af Ulrik Wilbek, formand for KL’s Socialudvalg

Kommunerne har gennem de sidste 5 år oplevet, at der er langt flere børn og unge, der mistrives psykisk. Derfor er der naturligt nok stor efterspørgsel efter, at kommunerne i større omfang kan afhjælpe børn og unges problemer omkring angst, depressive symptomer og mistrivsel.

I det faglige oplæg til en 10-års plan for psykiatrien fremgår det da heldigvis også, at et tilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel står højt på prioriteringslisten.

Desværre peger oplægget på, at et tilbud først skal udvikles og afprøves, før det kan iværksættes. Men hvorfor skal vi starte forfra, hver gang et nyt initiativ er på tegnebrættet? Vi har brug for hurtig handling, for flere indsatser er allerede, ved hjælp af puljemidler, afprøvet med gode resultater gennem flere år. Det eneste kommunerne mangler i denne sammenhæng er at få opgaven tildelt, få aftalt rammerne og indfasningen og få ressourcerne til at bygge et tilbud op, der matcher den kommunale hverdag.

En kommunal opgave

KL har i sit indspil til 10 års plan for psykiatri lagt et forslag frem om, hvordan sådan et tilbud kan se ud. Vi har foreslået, at familierne kan henvende sig gennem én indgang i kommunerne, der skal være let tilgængelig for forældre, børn og unge. Fagprofessionelle i og uden for kommunen skal kunne henvise til tilbuddet. I indgangen mødes børnene og deres familier af kompetente fagpersoner, der kan vurdere og tage stilling til, hvad der er den rette indsats for netop dén familie. Det kan være behandling ved en psykolog, men det kan også være andre af kommunens tilbud, eller det kan være, at barnet har brug for at blive henvist til børne-/ungepsykiatrien. Hvis et barn fx har skolevægring, skal der ofte både psykologbehandling og en skoleindsats til. Det holistiske syn og samspillet mellem barnets verdener, må aldrig gå på kompromis med en individuel indsats eller gennem et stort bureaukrati for at få den rette hjælp.

Det tager naturligvis tid at opbygge den rigtige kapacitet i kommunerne til at løse denne nye opgave. Der skal investeres i at uddanne og ansætte flere psykologer, familiebehandlere, lærere og pædagoger. Og der skal investeres i nye former for samarbejder og organiseringer i kommunerne. Det gode samarbejde skal opbygges mellem psykiatri, den praktiserende læge og kommunerne. Der er allerede noget at bygge på, og derfor skal vi også hurtigt i gang.

Det er også vigtigt, at et nyt tilbud spiller sammen med de allerede eksisterende tilbud som fx kommunernes Pædagogisk Psykologiske Rådgivning (PPR) og ikke tager ressourcer herfra. PPR-psykologerne skal fortsat rådgive, vejlede og understøtte de stærke børnefælleskaber i dagtilbud og skole. Det er så vigtigt, at vi har psykologer, der kan indgå i det praksisnære samarbejde med det øvrige pædagogiske personale. Det samme gælder familiebehandlingen i kommunernes familiehuse, rådgivning og vejledning hjemme i småbørnsfamilier af sundhedsplejerskerne.

Lad os komme i gang

Vi skylder børnene, de unge og deres forældre, at der nu investeres i den tidlige indsats, i fællesskabet, i den gode skolegang og i det enkelte barn. Og vi skylder børnene, de unge og deres forældre, at de ved, hvor de skal gå hen for at få den rette hjælp.

Det er netop det, KL’s forslag ind i 10-års planen for psykiatri går ud på. Men det vil være så ærgerligt, hvis etablering af netop dette tilbud skal trækkes i langdrag. Lad os i stedet komme i gang - og lad os sammen følge udviklingen.

KL og kommunerne er klar til at påtage sig opgaven. Vi har allerede taget det første spadestik, men for at træet kan plantes, hullet kan dækkes, og træet kan gro, skal der investeres i kommunerne over de næste 10 år. KL bidrager gerne til en samlet plan for den kloge investering og implementering heraf. Lad os nu prioritere, sætte handling bag ord og for børnenes skyld gå hånd i hånd i indeværende år.

Debatindlægget er bragt på Altinget Børn den 4. februar 2022

×

Log ind