11. februar 2022

Debatindlæg: For mange unge er uden uddannelse eller job

Omkring 50.000 unge står tilbage på perronen, når deres jævnaldrende starter uddannelse, har gennemført en uddannelse eller er i job. Det afgørende er, at alle unge lykkes, og her kan vi sammen blive endnu bedre. Det kræver, blandt andet at FGU styrkes, skriver Thomas Gyldal Petersen i et debatindlæg.

Af Thomas Gyldal Petersen, formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg

Bag hvert ungt menneske, der ikke er i job eller i gang med en uddannelse, gemmer sig historier om nederlag og en grundlæggende følelse af at stå udenfor vigtige fællesskaber.

Lige nu drejer det sig om næsten 50.000 unge under 25 år. Det skal vi gøre bedre i fællesskab.

Målet er at få flest muligt i uddannelse eller job, og lige nu lykkes det heldigvis for flere og flere. Så det går den rigtige vej, men der er stadig meget, vi kan gøre bedre.

Vi ser især tre steder, hvor vi skal sætte ind; vi skal blive bedre til at samtænke vores ungeindsatser; folkeskolens undervisning skal motivere flere; FGU skal gøres mere relevant for flere i målgruppen.

Vi skal tænke mere på tværs

Vi har et ansvar i kommunerne, ligesom staten har en rolle med at sikre de rette rammer, og forældre og de unge selv også spiller en vigtig rolle.

I kommunerne kan vi blandt andet blive endnu bedre til at koordinere og samtænke vores ungeindsatser. Det kræver friere rammer og større fleksibilitet, da lovgivningen ikke understøtter en samlet indsats på tværs af mange fagligheder.

Det er helt afgørende for, at de unge ikke mødes af forskellige kontaktpersoner i kommunen, som taler med dem om næsten det samme, fordi lovgivningerne ikke spiller sammen.

Dernæst er der behov for at sikre, at den folkeskole, vi har, er for alle. Nogle elever mister motivationen gennem deres skoleforløb, måske fordi undervisningen bliver for teoretisk og for lidt praktisk.

Her skal vi blive bedre til at finde nye veje til en mere motiverende skoledag, og det arbejde er vi blandt andet i fuld gang med sammen med alle skolens parter i Sammen om folkeskolen. 

Kvaliteten på FGU skal styrkes

Vi skal også rette blikket mod FGU.

Jeg må dog på kommunernes vegne konstatere, at efter lidt over 2 år med FGU mangler uddannelsen de nødvendige ressourcer til at løfte målgruppen og levere den forventede kvalitet. Hvis kommunerne skal opleve FGU som et kvalificeret tilbud til de unge, så er der behov for at finde løsninger.

Ambitionerne for FGU har været tårnhøje med god grund. Det har bare vist sig, at der er nogle åbenlyse dilemmaer og udfordringer i opgaven. Helt konkret står vi i det dilemma, at i en tid, hvor flere unge kommer i uddannelse eller job, er der færre i målgruppen for en FGU, og det har betydning for FGU’s økonomi og tilgang til opgaven.

FGU skal have rammer og økonomi til at tilbyde alle i målgruppen et godt og motiverende uddannelsestilbud, uanset at målgruppens størrelse vil variere med konjunkturerne. FGU er vejen for mange, men ikke for alle.

Vi skal løfte i fællesskab

Uddannelse før job behøver ikke at være den rigtige vej for alle. For nogle unge kan beskæftigelse være den vej, hvor chancen for succes er størst. Samfundet har brug for flere hænder og hoveder, og uddannelse kan ske gennem hele livet.

Det vigtigste er at tage udgangspunkt i den enkelte unge. Nøglen til at give de unge succes ligger i stærkt samarbejde, hvor alle aktører omkring de unge tager ansvar.

Vi skal løfte i fællesskab. Vi skal løfte klogt. Og vi skal have høje ambitioner sammen med de unge.

Debatindlægget er bragt den 11. februar 2022 på Altinget Uddannelse.

×

Log ind