10. august 2022

Halvdelen af kommunerne vil sættes fri på beskæftigelsesområdet

49 af landets kommuner har meddelt KL, at de ønsker at blive en af de fire velfærdskommuner på beskæftigelsesområdet. ”Det sender et klokkeklart signal om, at kommunerne ser et kæmpe potentiale i at tænke rammerne for beskæftigelsesindsatsen forfra til gavn for de ledige og virksomhederne,” siger Peter Rahbæk Juel.

Halvdelen af landets kommuner – helt præcis 49 – har meddelt KL, at de ønsker at blive en af de fire velfærdskommuner på beskæftigelsesområdet, som blev besluttet i forbindelse med økonomiaftalen for 2023.

Det fremgår af et dokument, som KL i dag har oversendt til Beskæftigelsesministeriet.

Det store antal kommuner, der ønsker at blive sat fri, overrasker ikke formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg, Peter Rahbæk Juel:

”I kommunerne knokler vi hver dag for at give borgerne den bedst mulige hjælp, men desværre støder vi og vores medarbejdere alt for ofte panden mod en mur af rigide regler og proceskrav, der forhindrer os i at give borgerne en meningsfuld og effektiv indsats. Det frustrerer både borgerne og medarbejderne i jobcentrene,” siger han og fortsætter:

”Når halvdelen af alle kommunerne gerne vil sættes fri på beskæftigelsesområdet, sender det derfor også et klokkeklart signal om, at kommunerne har et kæmpe ønske om at reformere beskæftigelsesindsatsen og tænke den forfra, så regler og bureaukrati i langt højere grad bliver erstattet med et fokus på tillid og meningsfulde forløb, der skaber værdi for hver enkelt borger og virksomhed.”

På baggrund af dokumentet fra KL vil Beskæftigelsesministeriet i den kommende tid beslutte hvilke fire kommuner, der bliver udvalgt.

KL vil indgå i drøftelser med Beskæftigelsesministeriet om kriterierne for udvælgelsen af kommunerne.

×

Log ind