05. april 2022

Nyt samarbejde mellem KL og DI skal bringe ukrainere i job

KL og DI vil nu samle Danmarks kommuner i et systematisk samarbejde, der skal bringe ukrainske flygtninge i job og give dem en god dagligdag. Det tværkommunale netværk – ”Lokale job for ukrainere” – har første møde i dag.

Kommuner og virksomheder på tværs af landet står klar til at åbne deres døre for ukrainske flygtninge. De vil alle deltage aktivt i at hjælpe dem med at få et så meningsfuldt ophold i Danmark som muligt. Her er et arbejde guld værd. Men det er helt uoverskueligt, hvor ukrainerne er i Danmark, hvilke kompetence, de har, deres ønsker til job, de har og så videre. Derfor etablerer KL og DI samarbejdet – Lokale job for ukrainere. Første møde mellem de deltagende kommuner er i dag.

- Der er gode viljer over hele linjen for at give de ukrainske flygtninge fra den brutale krig et meningsfuldt ophold i Danmark – og gerne med et job. Virksomheder, kommuner og borgere står i kø for at hjælpe. Men vi mangler at få sat det i system, hvordan vi får koblet de ukrainere sammen med de virksomheder på den mest funktionelle måde. Med det tværkommunale møde i dag har vi indledt arbejdet for at få løst den udfordring, siger viceadm. direktør i DI Kim Graugaard.

Alle deltagende kommuner er med på dagens virtuelle møde. 58 kommuner har meldt sig til samarbejdet, men håbet hos KL og DI er snart at få alle landets kommuner med. De skal samarbejde og dele erfaringer om, hvordan vi på tværs af landet kan hjælpe ukrainerne med at finde job, integrere sig og skabe en dagligdag i Danmark.

Hvordan kommuner kan registrere og systematisere ukrainerne i kommunen og organisere dialogen med lokale virksomheder om jobmuligheder er en af de store udfordringer. Også her skal samarbejdet vise sin styrke. For trods de mange gode viljer, så skal der et yderst systematisk arbejde til, for at matche flygtninge og virksomheder i stort antal.

- Det er en kæmpe opgave, vi står med som samfund, og derfor skal vi alle være fleksible, så de ukrainske flygtninge får den rette støtte, når de kommer hertil. Heldigvis er alle parate til at hjælpe, og allerede nu er der mange steder en god dialog mellem kommuner og lokale virksomheder, så dem, der kan, hurtigt kan komme i job. Med netværket prøver vi på i fællesskab at blive klogere på, hvad vi hver især kan byde ind med, og få udbredt de gode eksempler på samarbejde mellem kommuner og virksomheder. Det lokale samarbejde er allerede stærkt – nu styrker vi det yderligere, siger cheføkonom i KL, Morten Mandøe.

Netværket vil også adressere de administrative byrder, som kommuner og virksomheder støder på undervejs, når de vil ansætte ukrainere. DI og KL vil løbende indsamle erfaringer og finde løsninger, der kan lette administrationen og fremme en effektiv integration af ukrainere i det danske samfund.

Vi kender endnu ikke det samlede antal flygtninge, der søger mod Danmark. Men uanset hvad, kræver den nye situation hurtig handling og samarbejde på tværs af kommuner og virksomheder for at finde løsninger, der kan gøre en forskel for fordrevne ukrainere. Derfor er initiativet fra KL og DI så vigtigt.

For kommunerne deltager ledende kommunale embedsfolk med ansvar for arbejdsmarkedspolitikken.

×

Log ind