28. april 2022

Lærere og pædagoger får kompetenceløft til modtagelse af flygtningebørn

KL vil i samarbejde med landets professionshøjskoler tilbyde kompetenceudvikling, der skal møde akutte behov i landets kommuner i forhold til dansk som andetsprog og modtagelse af børn og unge, der er flygtet fra krigen i Ukraine. A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har bevilget 5 millioner kr. til indsatsen.

KL har været i dialog med en række kommuner, som peger på et stort behov for en indsats, der løfter kompetencerne blandt lærere og pædagoger med hensyn til dansk som andetsprog og modtagelse af flygtningebørn fra Ukraine. KL har netop modtaget en bevilling fra A.P. Møller Fonden til i samarbejde med professionshøjskolerne at udvikle og gennemføre en række webinarer og kurser, der skal imødekomme dette akutte behov.

Støtten til den ekstraordinære kompetenceudviklingsindsats med fokus på dansk som andetsprog og modtagelsen af Ukrainske flygtningebørn kommer fra A.P. Møller Fondens folkeskoledonation. En donation hvis formål er at bidrage til at styrke folkeskolen for alle elever netop gennem kompetenceudvikling for lærere og pædagoger.

”Det er helt afgørende at børn og unge, der er flygtet fra krigen i Ukraine, får den bedst mulige støtte i vores dagtilbud og skolesystem. En opgave, som vi allerede står midt i, og som vi forventer kan vokse sig større de kommende måneder,” siger Thomas Gyldal Petersen, formand i KL’s Børne- og Undervisningsudvalg.

Den store flygtningestrøm fra Ukraine skaber et behov for hurtigt at få styrket kompetencerne i dansk som andetsprog blandt de medarbejdere, som skal tage imod flygtninge i modtagespor i både dagtilbud og folkeskoler. De skal sørge for, at børnene bliver en del af undervisningen og de aktiviteter, der foregår i skoler og dagtilbud. Derudover skal de også skabe sprog- og fagundervisning for børn, der har oplevet krigen i Ukraine og lige er flygtet fra deres hjemland.

”Derfor er der behov for, at kommunerne hurtigst muligt kan få flere redskaber til de medarbejdere, der allerede nu og i den kommende tid skal understøtte børnene, der er flygtet fra Ukraine. Vi er derfor meget glade for, at A.P. Møller Fonden bakker op med midler til et omfattende kompetenceløft inden for dansk som andetsprog, og at professionshøjskolerne så hurtigt har ville sætte gang i udviklingen af de nye tilbud, der skal hjælpe medarbejderne med at løfte den store opgave” siger Thomas Gyldal Petersen.

Donationen skal bruges på at oprette særlige korte kurser og webinarer på professionshøjskolerne for medarbejderne i kommunerne. Der er altså ikke tale om en erstatning af de traditionelle uddannelsestilbud, der er for lærere og pædagoger i forhold til modtagelse af flygtninge og dansk som andetsprog, men om en indsats, der på kort tid skal imødekomme det akutte behov hos dagtilbud og folkeskoler.

Det forventes, at professionshøjskolerne allerede inden sommerferien vil gennemføre de første webinarer og kortere kurser. Indsatsen fortsætter efter sommerferien.

×

Log ind