05. april 2022

Kære Folketing: Bak kommunerne op, så vi kan frigøre Danmark for russisk gas

Folketinget har alletiders mulighed for at gøre Danmark uafhængig af russisk gas. Brug den og bak op om kommunernes arbejde, lyder opfordringen fra Martin Damm, Jacob Bundsgaard, Birgit S. Hansen og Frank Schmidt-Hansen i et fælles debatindlæg.

Af Martin Damm, Jacob Bundsgaard, Birgit S. Hansen og Frank Schmidt-Hansen. Hhv. formand for KL, næstformand for KL, formand for KL's Klima- og Miljøudvalg og formand for KL's Adhoc-udvalg for Klimasamarbejde.

Krigen i Ukraine har gjort det klart: Energipolitik er sikkerhedspolitik, og her i Danmark skal vi hurtigst muligt have gjort os fri af vores afhængighed af russisk gas.

Derfor er vi forundrede over, at et bredt flertal i Folketinget – bestående af regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet – alligevel fortsat arbejder med planerne om at liberalisere de kommunale forbrændingsanlæg og reducere 30 procent af anlæggenes kapacitet.

Affaldsenergi er nemlig både sikkert, billigt og en af vores vigtigste veje til at omstille vores energisektor til at være uafhængig af russisk gas. Så længe der ikke er tilstrækkeligt med vedvarende energi, er affaldsenergi et godt alternativ til kul, olie og gas.

Så når et flertal på Christiansborg vælger at fastholde en liberalisering og en markant reduktion af anlæggenes kapacitet, gør de ganske enkelt omstillingen væk fra russisk gas sværere og mere langtrukken, end den behøver være.

Derfor er vores budskab til partierne klart: Genovervej jeres beslutning om at liberalisere og reducere de kommunale forbrændingsanlæg – og giv os i stedet ro til at bidrage til en hurtig, effektiv og sikker omstilling væk fra den russiske gas.

Også brug for mere fjernvarme

Samtidig opfordrer vi Folketinget til at skabe bedre rammer for, at vi kan accelerere udrulningen af fjernvarme over hele landet.

Vi har ved flere lejligheder præsenteret, hvad der skal til for at få udrullet fjernvarme til langt flere danskere. Normalt tager en sådan varmeplanlægning omkring halvandet år. Men med en fokuseret indsats og de rigtige rammer kan det gøres på fem måneder.

Derfor vil vi gerne opfordre til regeringen til, at vi hurtigst muligt får lavet en aftale om rammerne for en hurtig udrulning af fjernvarme. For eksempel er der brug for at indføre et automatisk ”ja tak” til fjernvarme i de udpegede områder. Vi bliver formentlig også nødt til at få indført en pligt til at blive ved med at være fjernvarmekunde, så vi i fællesskab kan skabe og fastholde de bedste og billigste løsninger.

Det er vigtigt for os, at disse tiltag understøtter den grønne omstilling. Parallelt skal kommunerne derfor også have markant bedre rammer for at opsætte vedvarende energi på land og mulighed for lave store energilandskaber i lighed med de energiøer, staten har besluttet.

Det står i disse uger klart for alle, at energiplanlægning er kritisk infrastruktur og et vigtigt værktøj i sanktionerne mod Rusland. Vi har brug for, at Folketinget bakker op om kommunernes ejerskab til at bidrage til forsyningssikkerheden. I har alletiders mulighed for at gøre Danmark uafhængig af russisk gas – hurtigt, effektivt og bæredygtigt. Brug den og bak op om kommunernes arbejde.

Debatindlægget er bragt i Jyllands-Posten den 5. april 2022. Det har tidligere fremgået af indlægget, at Enhedslisten er en del af den politisk aftale nævnt i andet afsnit. Det er de ikke.

×

Log ind