16. april 2022

Debatindlæg: Klimaskaderne må ikke løbe fra os

"Der er brug for gigantiske investeringer i klimatilpasning. Vi skal i gang. Også det selvom vi ikke har alle svar på forhånd. For klimaforandringerne venter ikke." Det skriver formand for KL's Klima- og Miljøudvalg, Birgit S. Hansen, i et fælles indlæg med politisk direktør i DI, Emil Fannikke Kiær, og adm. direktør i Forsikring & Pension, Kent Damsgaard.

Af formand for KL's Klima- og Miljøudvalg, Birgit S. Hansen, politisk direktør i Dansk Industri, Emil Fannikke Kiær, og adm. direktør i Forsikring & Pension, Kent Damsgaard.

De fleste danskere har efterhånden en ide om det. Mange har selv oplevet, at ejendele og værdier går tabt i storm, skybrud eller oversvømmelser. Seneste wake up call var stormene Malik og Nora. Det gik nogenlunde denne gang. Næste gang gør det måske ikke. 

Der er grund til at være på vagt. Det bekræfter klimaeksperterne hos DMI. Vandet kommer. Spørgsmålet er kun, hvor slemt det bliver, og hvem det går ud over.

DMI konstaterer, vi får flere ekstreme vejrsituationer i form af hyppigere skybrud og flere oversvømmelser. I 2011 kostede det store skybrud københavnerne over 5 milliarder kroner. Den type hændelser vil der komme flere og flere af.

Udover de enorme værdier, der er på spil hos private danskere, er mange virksomheder også truet af vandet. Det stiller udfordringer til sikring af produktion og transport af varer og personale.

Vi skal sikre danskernes ejendele og vores muligheder for at drive vores virksomheder i en fremtid, hvor vi bliver endnu mere udfordret end i dag.

Samtidig står landets kommuner over for en række forskellige klimaudfordringer. Erosion det ene sted i Danmark, højtstående grundvand andre steder og fare for oversvømmelser fra vandløb et tredje sted.

Og midt i alt dette står vores fælles natur. Derfor skal vi også i de nødvendige indgreb – samtidig med skadeforebyggelse - indtænke øget biodiversitet, bedre økosystemer og lavemissionsløsninger – også i naturbeskyttelsesområder.

Derfor venter vi fortsat på regeringens Nationale Handlingsplan for Klimatilpasning. Der er brug for gigantiske investeringer i klimatilpasning. Vi skal i gang. Også det selvom vi ikke har alle svar på forhånd. Vi kan ikke vente med tilpasningen. For klimaforandringerne venter ikke.

Vi har brug for og opfordrer til et fælles kompromis på tværs af partier, og på tværs af stat og kommuner - og i samarbejde med eksterne aktører. Et partnerskab, hvis fælles drivkraft kan finde de gode løsninger sammen.

Vores udfordring er en generationsopgave. Der er derfor ingen quick fixes som at indsætte et par nye sætninger i gældende lovgivning. Der er behov for, at vi tager al relevant lovgivning til gennemsyn og gør den klar til klimatilpasning ude i virkelighedens Danmark – samtidig med at vi går i gang med det egentlige arbejde med at klimatilpasse.

Der er samtidig behov for, at de ansvarlige partier anerkender, at der skal afsættes midler på de kommende finanslove til en klimafond, så det hverken er den enkelte kommune, virksomheder eller borger, som alene skal bære denne samfundsopgave.

Det er vores fælles pligt at sikre danskernes tryghed, og det gør vi kun, hvis vi løfter den her opgave i fællesskab.

Debatindlægget er bragt i Avisen Danmark lørdag d. 16. april 2022.

×

Log ind