08. april 2022

Brug for al fleksibilitet i indsatsen for at hjælpe ukrainske flygtninge

”Det er godt, at regeringen nu melder tydeligt ud, at vi ikke kommer til at kunne levere på det niveau, vi normalt gør. For der er slet ingen tvivl om, at den situation, vi er i nu, kommer til at kunne mærkes hele vejen rundt.”

Sådan siger KL’s formand Martin Damm i en kommentar til udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfayes udmelding om, at regeringen forbereder at etablere en række særlige ”ukrainerbyer” rundt om i Danmark, hvor ukrainere indkvarteres med andre ukrainere uden krav på at få anvist fx en bolig eller pasning af deres børn.

”Kommunerne står lige nu med en kolossal opgave, og vi gør alt, hvad vi kan, for at hjælpe de nytilkomne ukrainske flygtninge så godt som muligt med bolig, skole, dagtilbud, arbejde, CPR-nummer, NemKonto og rigtig meget andet. Men vi må også bare sige, at den her opgave er så stor, at vi ikke bare kan løse den inden for de normale rammer. Og den situation er det godt, at regeringen nu også er ærlige omkring, siger Martin Damm og fortsætter:

”Vi får brug for al fleksibilitet på alle andre områder. Det gælder om minimumsnormeringer, klassekvotienter, kvadratmeter krav i skolen osv., så vi har mulighed for at tænke kreativt og løse opgaven på den måde, man bedst kan lokalt. Det handler om at give de nytilkomne ukrainere ordentlige forhold, men nok så meget handler det om at passe godt på vores velfærdssamfund.”

Ikke hænder nok

KL går gerne i dialog med Udlændinge- og Integrationsministeriet om den konkrete udformning af ”ukrainerbyerne”, men KL-formanden peger på, at den helt store udfordring er at skaffe hænder nok.

”Der er ikke ledigt personale til ”ukrainerbyerne”. Der er simpelthen ikke hænder nok, og i forvejen er vi udfordret af mangel på hænder i vores dagtilbud, skoler, Borgerservice osv. Derfor er der netop brug for fleksible rammer. Man kunne fx forestille sig, at ukrainske lærere, pædagoger og forældre eksempelvis kan stå for undervisning og pasning,” siger Martin Damm.

Grønt, gult, rødt scenarie

Regeringen forventer, at op mod 40.000 ukrainere kan stå i Danmark efter påske. Og samtidig skal vi forberede os på at modtage 100.000 flygtninge. Det vil udfordre kommunerne markant, siger KL-formanden:

”Vi kan se det lidt som et trafiklys; med under 20.000 er den grøn. Det er det niveau, vi er på nu, og der kan de fleste kommuner lige akkurat følge med. Kommer der op til 50.000, går vi i gult. Her bliver vores velfærdssystem gevaldigt udfordret, og mange kommuner vil have meget svært ved at skaffe boliger, pasning, undervisning, lægehjælp osv. Men kommer der flere end 50.000 flygtninge, går vi i rød. Så vil kommunerne ganske enkelt ikke kunne følge med. Derfor er der brug for, at regeringen hurtigt får lavet en plan for, hvordan vi som samfund skal klare at modtage op mod 100.000 ukrainske flygtninge. Samtidig skal regeringen melde klart ud, hvad både ukrainerne og danskerne kan forvente af samfundet i takt med, at antallet af flygtninge stiger.”

×

Log ind