10. september 2021

Kommunerne klar til at se nærmere på områder for mulig PFOS-forurening

Regionerne og kommunerne har i samarbejde indsamlet oplysninger om, hvor der har været eller er brandøvelsespladser, flyvepladser mv. i Danmark. Pladserne skal nu undersøges nærmere for, om der er risiko for, at de er forurenede med stoffet PFOS.

Efter store fund af stoffet PFOS i køer, der har græsset tæt på brandskolen i Korsør, har regionerne i samarbejde med kommunerne indsamlet oplysninger om, hvor der ellers har været eller er brandøvelsespladser i Danmark. Oplysningerne er fredag sendt til Miljøstyrelsen.

Kommunerne går nu i gang med konkret at vurdere hver enkelt af de kommunale og private grunde. Det omfatter at undersøge, hvad der er foregået på de enkelte steder gennem tiden. Blandt andet skal det undersøges, hvem der har ejet grunden, hvor på grunden der har været brandslukningsaktiviteter, i hvilken periode aktiviteterne er foregået, hvor meget og hvilken slags brandskum der er benyttet, hvordan indretningen af pladsen er og har været, om der er dræn og grøfter mv., samt om der på tilstødende arealer er græssende dyr, afgrøder til fødevarer eller foder eller følsom anvendelse som fx. kolonihaver.

"Det er en ulykkelig sag, fordi stoffet PFOS har vist sig at være meget sundhedsskadeligt og svært nedbrydeligt. På trods af at det har været forbudt i mange år, kan det stadig spredes i miljøet. Derfor tager kommunerne sagen dybt alvorligt. Jeg kan godt forstå, hvis den her sag skaber en del utryghed blandt borgerne. Derfor vil vi også trække i arbejdstøjet med det samme, så vi kan få vurderet alle grundene og hurtigst muligt få viden om, hvor der er risiko for at være forurening,” siger Birgit S. Hansen, formand for KL’s Miljø- og Forsyningsudvalg.

Det er mange ting, der skal undersøges hvert enkelt sted, og det vil tage et stykke tid at gennemgå alle lokaliteterne og finde frem til de relevante oplysninger.

”Det er en meget kompleks sag, der handler om både sundhed, fødevarer og miljø. Derfor er der mange myndigheder på tværs af stat, regioner og kommuner, der skal arbejde sammen og få aftalt, hvem der gør hvad ift. at håndtere problemet. Ingen kan løse det alene,” siger Birgit S. Hansen.