22. september 2021

Kommunerne ansætter flere pædagoger

Der er flere voksne omkring børnene i vores dagtilbud. Kommunerne ansætter flere pædagoger og andet personale, viser ny normeringsstatistik.

Antallet af pædagoger i landets dagtilbud er steget med 2,3 pct. fra 2019 til 2020. Samtidig er børnetallet blot steget med 0,3 pct. Antallet af pædagogmedhjælpere er steget med 14,2 pct. Det viser Danmarks Statistik årlige opgørelse over normeringerne i landets daginstitutioner.

”Det betyder, at der er flere voksne omkring vores børn end tidligere. Det er en rigtig positiv udvikling, og det viser, at kommunerne prioriterer dagtilbudsområdet præcis som ønsket. Og jeg er slet ikke i tvivl om, at den prioritering vil fortsætte,” siger Thomas Gyldal Petersen, formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg.

Alt i alt er der ansat 6 pct. flere voksne i landets dagtilbud. Det svarer til 2.900 flere voksne. Det betyder, at kommunerne under ét har en normering på 2,9 i daginstitutioner for 0-2-årige og 5,8 på 3-5-årsområdet. 

Stigning i antallet af pædagogmedhjælpere på 14,2 pct. skyldes blandt andet, at kommunerne under corona har oprustet ift. personale for at leve op til sundhedsmyndighedernes retningslinjer om opdeling af børnene i mindre grupper og skærpede hygiejneregler.

”Kommunernes ambitioner løber forud for de lovbundne minimumsnormeringer, og det er en rigtig god historie. Vi har en stor opgave med at sikre, at vores børn hver dag afleveres i dagtilbud, hvor kvaliteten er i top. Her spiller antallet af voksne en stor rolle, men det handler også om, hvordan hverdagen tilrettelægges, om ledelse, om hvordan vi evaluerer vores indsatser, om viden og data og om medarbejderkompetencer i bred forstand. Det arbejder vi hver dag på i kommunerne,” siger Thomas Gyldal Petersen.