07. september 2021

Gode ambitioner, men ærgerlige besparelser

KL deler regeringens ambitioner om behovet for at øge arbejdskraften også på den lange bane. Men pengene skal ikke findes i de kommunale jobcentre, lyder det fra KL’s formand.

Regeringen har tirsdag præsenteret sit reformudspil ”Danmark kan mere I” med tiltag til at øge arbejdsudbuddet på længere sigt. Det indeholder bl.a. investeringer i uddannelse, forskning og grøn omstilling og har fokus på at få ledige hurtigere i job og skabe et stærkere arbejdsmarked. 

”Vi står med en stor udfordring med at sikre arbejdskraft i hele landet – både her og nu og især på den lange bane. Derfor er det godt, at regeringen nu spiller ud med initiativer til at sikre, at vi som samfund kan fortsætte med at levere velfærd og velstand til alle borgere. Det er helt nødvendigt, at vi hurtigst muligt får skub i arbejdsmarkedet, og vi ser frem til at følge partiernes drøftelser,” siger KL’s formand Jacob Bundsgaard.

Som en del af udspillet lægger regeringen op til, at ledige med ikkevestlig baggrund skal deltage i 37 timers aktivering for at modtage integrationsydelse eller kontanthjælp. Jobbene skal findes som nyttejob og finansieres via besparelser på jobcentrene. Det mener KL er en dårlig idé.

”Man skal huske på, at de her besparelser kommer oven i de 1,1 mia. kr., som der i forvejen skal spares på den kommunale beskæftigelsesindsats som følge af Arne-pensionen. I stedet for at spare på jobcentrene burde vi i endnu højere grad se på, om uddannelsessystemet er skruet sammen, så det understøtter den mangel på arbejdskraft, der eksisterer nu, og tager hånd om de unge mennesker, der af den ene eller anden årsag ikke får en uddannelse. Og man burde rydde ud i junglen af bureaukrati i beskæftigelsesindsatsen og tænke ny teknologi og digitalisering ind for at frigøre arbejdskraft.”