16. september 2021

Debatindlæg: Sammen gør vi en forskel på ældreområdet

Arbejdet er langt fra færdigt. Vi skal altid blive bedre. Nu skal vi dele og udbrede de erfaringer, som er vokset frem blandt medarbejdere, pårørende og de ældre selv ude omkring i landet, skriver parterne bag Ældretopmødet i et fælles indlæg.

Af social- og ældreminister Astrid Krag, formand for KL Jacob Bundsgaard, adm. direktør i Ældre Sagen Bjarne Hastrup og sektorformand i FOA Torben Klitmøller Hollmann

På Ældretopmødet 2020 blev skinnerne lagt for en ny kurs for ældreområdet. Her mødtes social-og sundhedsmedarbejdere, politikere, pårørende, ældre og borgere. Vi skulle inspirere hinanden til at forny og forbedre hele sektoren.

Og meget sker allerede nu i kommunerne, blandt medarbejderne, lederne og i mødet med den ældre.

Der er nu kommuner, der arbejder med at ændre organiseringen i hjemmeplejen i små faste teams, så den ældre kender de mennesker, der kommer og hjælper dem. Og så medarbejderne kender og forstår den enkelte ældres behov og kan justere i indsatsen, hvis behovet ændrer sig.

På samme måde arbejder flere kommuner med at udvikle en visitation, der i højere grad end tidligere bygger på dialog. Der er arbejdet med at udvikle modeller, der bedre kan fremme høj kvalitet i plejen og med arbejdsformer, der styrker samarbejdet mellem medarbejdere og pårørende og anerkender den vigtige rolle, de pårørende spiller i den ældres liv.

Vi har sammen sat fokus på faglig ledelse, som kan udvikle og forbedre det fælles arbejde med at løse opgaverne. Og vi anerkender alle, at en helt afgørende forudsætning for at komme i mål er, at vi tager hånd om rekrutteringsudfordringen.

Alle gode kræfter skal i spil

Arbejdet er langt fra færdigt. Det bliver det aldrig. Vi skal altid blive bedre. Nu skal vi dele og udbrede de erfaringer, som er vokset frem blandt medarbejdere, pårørende og de ældre selv ude omkring i landet.

For én ting er sikkert: Det kræver alle gode kræfter at nå i mål med de ønsker, vi har for fremtidens ældrepleje. Derfor har vi inviteret til Ældretopmøde 2.0. Siden forrige ældretopmøde er der blevet arbejdet målrettet med at virkeliggøre visionerne, som skal holde en hånd under velfærden, stoppe centraliseringen og sikre, at nye metoder vokser nedefra - i det lokale miljø - og ikke detailstyres fra Christiansborg.

Vi håber, at medarbejdere, ledere, beslutningstagere, pårørende, ældre og andre med et ønske om at gøre en forskel, tager imod denne invitation, så vi sammen kan komme videre.

En god og anstændig ældrepleje er alt for vigtig til at gøre til en politisk kastebold.

Debatindlægget er bragt i Avisen Danmark den 16. september 2021