24. september 2021

Danske Fysioterapeuter maler skræmmebillede

Danske Fysioterapeuter har tegnet et skræmmebillede af situationen i forhold til vederlagsfri fysioterapi. En gennemgang af økonomien viser, at budgettet kun er overskredet ganske lidt, hvilket der kan rettes op på inden årets udgang, lyder det fra KL.

I flere uger har Danske Fysioterapeuter turneret rundt med et billede af, at den økonomiske ramme for vederlagsfri fysioterapi for det første halvår af 2021 er overskredet med hele 7 pct. Det betyder ifølge fysioterapeuterne, at en stor gruppe borgere ikke kan få den behandling, de har brug for.

Men en gennemgang af beregningerne viser nu, at dette ikke er korrekt, og Danske Fysioterapeuter har dermed fremsat et misvisende billede af situationen.

Første halvår af 2021 er rammen nemlig blot overskredet med 1,8 pct.  Danske Fysioterapeuter har over for KL givet udtryk for, at de er enige i de nye beregninger. Det betyder, at KL kun vil forvente en overskridelse af rammen for hele 2021 på mellem 0,1 pct. – 1,6. Helt på niveau med tidligere år. Derfor er der stadig økonomi til, at patienterne kan få den behandling, de har brug for.

”Det er afgørende, at borgere med et behov får tilbudt den nødvendige behandling. Nu har Danske Fysioterapeuter i flere uger fremstillet et forkert billede af situationen og givet mange borgere det indtryk, at de ikke kan få den hjælp, de har brug for. Det er rigtig ærgerligt, at der er skabt et misvisende billede, når det nu viser sig, at der ikke er noget odiøst i tallene,” siger Christian Harsløf, direktør i KL.

Gode muligheder for at få enderne til at mødes

Han peger på, at fysioterapeuterne har god tid til at rette op på økonomien inden årets udgang.

”Fysioterapeuterne, der arbejder under overenskomsten, har et fælles ansvar for at sikre, at de patienter, der har brug for behandling, kan få det hele året. Derfor har de nu en opgave i at få enderne til at mødes. Der har aldrig været flere penge på området, og fysioterapeuterne har flere muligheder for at rette op på overskridelsen for første halvår. Fx ved at bruge mere holdtræning. De kan ikke bare holde op med at levere behandling eller stoppe behandlingen uden et fagligt belæg. Det er helt uacceptabelt.”

I kølvandet på coronakrisen kan der være patienter, som efter et sygdomsforløb med COVID-19 har brug for at genvinde tab i deres funktionsniveau. Derfor har KL også tilført en vækst til den økonomiske ramme i 2020 på 1,6 pct. Samtidig blev det gjort muligt under krisen, at patienterne kunne få telefon- og videokonsultationer, og at holdtræning kunne omlægges til individuel behandling for at begrænse smitterisikoen.

”Vi har gjort rigtig meget for at imødekomme de ekstra behov, som coronakrisen har medført. Og vi holder løbende øje med udviklingen. KL har en klar forventning om, at Danske Fysioterapeuter bidrager til at overholde den aftale, vi sammen har indgået. Ellers kan vi ikke sikre, at alle patienter i sundhedsvæsenet får den behandling, de har brug for. Jeg håber derfor, at Danske Fysioterapeuter vil begrave stridsøksen og i stedet arbejde om at sikre borgerne den rette hjælp,” siger Christian Harsløf.

×

Log ind