07. oktober 2021

Virksomhederne er meget tilfredse med kontakten til jobcentrene

Ny KL-undersøgelse med besvarelser fra mere end 1.500 virksomheder, der har været i kontakt med jobcenteret i 2. kvartal 2021 viser, at7 ud af 10 virksomheder er tilfredse med jobcentrenes match mellem virksomheder og kandidater. Mens 4 ud af 10 virksomheder forventer at have behov for at rekruttere nye medarbejdere inden for de næste 3 måneder.

En vigtig del af jobcentrenes arbejde drejer sig om den virksomhedsrettede indsats, der hver dag hjælper virksomhederne med at finde den arbejdskraft, de har behov for. Denne indsats er særlig vigtig på et tidspunkt, hvor arbejdsmarkedet skriger på flere hænder, hvor beskæftigelsen er tårnhøj, og ledigheden er rekordlav.

KL’s virksomhedstilfredshedsundersøgelse viser, at virksomhederne kvitterer for kommunernes fokus på rekruttering, hvor 7 ud af 10 virksomheder tilfredse med jobcenterets evne til at finde en kandidat, der passede til virksomhedens behov (72 pct.). Og 8 ud af 10 virksomheder er tilfredse eller meget tilfredse med jobcenteret igennem forløbet (79 pct.).

”Det er rigtig vigtigt, at vi holder fokus på de ledige og virksomhederne. For det allervigtigste er, at virksomhederne skal have den arbejdskraft, de har brug for, og de ledige skal have glæde af de mange jobåbninger. Det viser den nye måling, at kommunerne lykkes med. Derfor er det også helt ved siden af, at vi igen diskuterer, hvor beskæftigelsesindsatsen skal placeres. For kommunerne leverer en hel unik virksomhedsservice, hvor beskæftigelsesservice, uddannelsesindsats og det stærke, lokale samarbejde med virksomhederne hænger uløseligt sammen. Vi skal derfor holde fast i en enstrenget beskæftigelsesindsats, hvor kommunerne samler trådene og sørger for det bedste match,” siger Thomas Kastrup Larsen, der er formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg.

Jobcentret som rekrutteringskanal

Virksomhedstilfredshedsundersøgelsen gennemføres kvartalsvist. Og for første gang i undersøgelsens historie er virksomhederne også blevet spurgt til deres rekrutteringsbehov og forventede rekrutteringskanaler. Langt de fleste virksomheder finder deres nye medarbejdere gennem netværk og jobopslag. Dette bekræfter undersøgelsen, da 68 pct. af virksomhederne forventer at anvende jobopslag, mens 61 pct. forventer at anvende netværk som rekrutteringskanal. Når næsten halvdelen (46 pct.) af virksomhederne, forventer at rekruttere nye medarbejdere inden for de næste 3 måneder gennem jobcenteret, så bekræfter undersøgelsens resultat det gode samarbejde mellem jobcentrene og virksomhederne.

 Tilfredse med match

Jobcentrene hjælper virksomhederne med at få den arbejdskraft, som de har brug for, og undersøgelsen viser, at virksomhederne kvitterer for kommunernes indsats.  60 procent af virksomhederne svarer nemlig, at de har fået fremsendt kandidater af jobcentret som led i samarbejdet om rekruttering eller opkvalificering, og at 7 ud af 10 virksomheder er tilfredse med jobcenterets evne til at finde en kandidat, der passede til virksomhedens behov. 

Mens halvdelen (51 procent) af virksomhederne har ansat en medarbejder som følge af samarbejdet med jobcentret omkring rekruttering. Desuden har 76 procent indgået en aftale om virksomhedspraktik, løntilskud eller lignende som følge af samarbejdet med jobcentret omkring opkvalificering.

Forståelse for unikke behov

Undersøgelsen viser, at 9 ud af 10 virksomheder oplever, at forståelse for deres virksomheds unikke behov er det vigtigste parameter i samarbejdet med jobcenteret, og at mere end 7 ud af 10 virksomheder er tilfredse eller meget tilfredse med det, jobcentrene leverer i den sammenhæng. Den store tilfredshed gælder også på områderne; det generelle samarbejde med jobcenteret (81 pct.), kommunikation (79 pct.), responstid (79 pct.) samt information (74 pct.).

Læs hele undersøgelsen her. 

×

Log ind