06. oktober 2021

Lille, men positiv trepartsaftale

KL er tilfreds med, at jobcentrene får bedre muligheder for at matche ledige og virksomheder med ny trepartsaftale. Men aftalen løser ikke den grundlæggende udfordring med mangel på arbejdskraft.

Manglen på arbejdskraft vokser dag for dag, og der er derfor brug for initiativer til at løse den store udfordring. Det første lille skridt er i dag taget med en ny trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter, som sætter fokus på den akutte mangel på arbejdskraft.

”Flere ledige skal matches med de mange ledige job, vi ser lige nu. Derfor er det vigtigt, at alle parter bidrager, og jeg er tilfreds med, at vi i dag har kunnet indgå en aftale med fokus på her og nu-situationen. Kommunerne er mere end klar til at løfte vores del af ansvaret og skrue op for indsatsen for at få ledige og virksomheder til at finde hinanden,” siger KL’s formand Jacob Bundsgaard.

Ifølge KL-formanden kommer trepartsaftalens få tiltag dog ikke til at løse den langsigtede udfordring med mangel på arbejdskraft.

”Vi står med en kolossal opgave foran os. Virksomhederne skriger på arbejdskraft, og den udfordring har vi ikke løst i dag. Vi ser derfor frem til at bidrage til de drøftelser, der er i regi af Folketinget,” siger Jacob Bundsgaard og peger på, at kommunerne har spillet ind med flere konkrete forslag.

Bl.a. har KL foreslået, at man etablerer en IGU-lignende ordning (integrationsuddannelse), som kan udbredes til flere borgere på kanten af arbejdsmarkedet og ikke kun nyankomne flygtninge som i dag. KL har også foreslået at suspendere de formelle krav til kontaktforløbet i en midlertidig periode.

”Kommunerne er i arbejdstøjet og klar til at bidrage både på den korte og på den lange bane. Det handler grundlæggende om, at virksomhederne får den arbejdskraft, de har brug for, og at så mange ledige som muligt får glæde af de mange jobåbninger. Hvis vi skal lykkes med dét, kræver det fuldt fokus på bolden og investeringer frem for besparelser i beskæftigelsesindsatsen,” siger KL-formanden.

Styrke en god virksomhedsservice

Med trepartsaftalen skal der ske et styrket fokus på jobformidling i kommuner og a-kasser. Til det formål afsættes der 15 mio. kr. årligt i 2022 og 2023 til en ansøgningspulje til styrket jobformidling og virksomhedsservice inden for områder, hvor det er mangel på arbejdskraft, og hvor det er svært at matche ledige og virksomheder. Midlerne kan søges af kommuner og a-kasser.

”Vores fokus har været på initiativer, der gør en reel forskel. Og noget af det, som kan gøre en forskel, er, hvis vi i jobcentrene får bedre mulighed for at matche endnu flere ledige med jobåbninger i virksomhederne. Derfor er det godt, at der nu sættes fokus på at gøre kommunernes rigtig gode virksomhedsservice endnu bedre,” siger Jacob Bundsgaard og fortsætter:

”Vi var gerne gået endnu længere. Vi foreslog, at man også suspenderede de formelle krav til kontaktforløbet, ligesom vi så under coronakrisen, så jobcentrene kan sætte alt ind på den enkelte lediges og virksomheds aktuelle behov i stedet for et nidkært fokus på antallet af samtaler. Men det ønske blev desværre ikke imødekommet.”

Derudover lægges der i aftalen også op til skærpede sanktionsregler over for dagpengemodtagere og åbenlyst uddannelsesparate og jobparate kontanthjælpsmodtagere, hvis de ikke har levet op til rådighedsreglerne og søgt job i en hel kalendermåned.

”Det er helt sikkert et af de tiltag i aftalen, som vil have en positiv effekt i forhold til at øge arbejdsudbuddet,” siger Jacob Bundsgaard.

Jobfokus til unge

Et andet væsentligt element i aftalen er et forsøg om, at unge mødes som jobparate.

”Vi hører fra kommunerne, at der er unge, som vil have mere gavn af at komme i gang med et arbejde frem for en uddannelse. Derfor er vi glade for, at dette forsøg sættes i gang. Det er vigtigt, at vi har så mange redskaber i værktøjskassen som muligt, så vi kan møde den enkelte unge og ledige med dét, der passer til lige netop deres situation,” siger Jacob Bundsgaard.

×

Log ind