29. oktober 2021

KL: Et nybrud i måden at udvikle folkeskolen på

KL glæder sig over den åbne og inddragende proces i forbindelse med aftalen om et nyt evaluerings- og bedømmelsessystem og forventer, at det er starten på en helt ny måde at udvikle skolen på.

Folkeskoleforligskredsen har i dag præsenteret en aftale om et fremtidigt evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen, som skal erstatte de nuværende nationale test.

Aftalen betyder bl.a., at der fremover kun vil være test i læsning og matematiske færdigheder fordelt over et helt skoleforløb. Testene vil ligge først på skoleåret, så resultaterne bedre kan bruges i planlægning af undervisningen. Desuden vil forældrene kunne se testopgaverne og barnets svar, og testresultaterne vil kunne følges lokalt, kommunalt og nationalt.

Aftalen lægger sig tæt op ad et forslag fra KL, Danmarks Lærerforening og Skolelederforeningen. Og Thomas Gyldal Petersen, formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg, glæder sig over, at forligskredsen har lyttet.

”Vi har været vidne til en helt ny måde at udvikle folkeskolen på. Vi har haft en åben og inddragende proces, hvor der er taget udgangspunkt i overvejelser og anbefalinger, som parterne i folkeskolen står bag. Det er lige præcis sådan, vi får bæredygtige løsninger for skolen,” siger KL-udvalgsformanden og fortsætter:

”Vi er stærkest, når vi står sammen om at udvikle skolen. Derfor er jeg rigtig glad for det tætte samarbejde, vi har haft med DLF og Skolelederforeningen i den her sag. Når vi skal udvikle folkeskolen, skal vi stå på viden og indsigt og have en åben og involverende tilgang, hvor parterne omkring folkeskolen i fællesskab udstikker en retning.”

Kvalitet frem for kvantitet

Aftalen indeholder også, at elevplanerne afskaffes og erstattes af en meddelelsesbog og systematisk opfølgning for elever med særlige behov. Det, forventer vi, vil gøre arbejdet mindre administrativt tungt. Derudover er det besluttet, at kvalitetsrapporterne afskaffes og erstattes af udviklingssamtaler mellem kommuner og skoler. Endnu et initiativ, som KL har ønsket, at der skulle ske en nytænkning med.

”Det betyder, at det nu bliver en dialog mellem skolen og kommunen, som er styrende for, hvad der lokalt er god kvalitet, og hvordan kvaliteten skal følges. Det giver mulighed for at inddrage både ledelsens, medarbejdernes, skolebestyrelsens og elevernes perspektiver, og fokus vil være på, hvad der lokalt giver mening frem for bestemte parametre og bestemte intervaller fastlagt fra Christiansborg. Det er rigtig godt,” siger Thomas Gyldal Petersen.

Tid til forankring

Han ser nu frem til, at arbejdet fortsætter i regi af partnerskabet ”Sammen om Skolen”.

”Her skal vi parter i fællesskab skal se på, hvordan vi får udmøntet initiativerne i aftalen. Det kræver tid og endnu en inddragende proces, så vi sikrer, at der er ejerskab til forandringerne fra elever, forældre, lærere, pædagoger, ledere m.fl., som skal stå med dem til hverdag.”

Aftale

Aftale Læs mere

Læs hele aftalen om et fremtidigt evaluerings- og bedømmelsessystem

×

Log ind