26. november 2021

Ny undersøgelse af det specialiserede socialområde: Langt de fleste brugere er tilfredse med den støtte, de modtager

I en ny undersøgelse fra VIVE svarer 4 ud af 5 brugere, at de generelt er tilfredse med støtten på det specialiserede socialområde. – Borgernes blik bør være en vigtig del af grundlaget for kommende politiske tiltag på området, mener socialudvalgsformand, Ulrik Wilbek.

86 procent af voksne danskere, der modtager socialpædagogisk støtte i eget hjem, og 77 procent af voksne danskere, der får socialpædagogisk støtte på et botilbud, er tilfredse med den støtte, de modtager. Modsat er kun henholdsvis 6 og 8 procent af brugerne utilfredse.

Det konkluderer en ny landsdækkende brugerundersøgelse fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE. Undersøgelsen indgår i Social- og Ældreministeriets evaluering af det specialiserede socialområde, og i alt 5.040 borgere, der selv modtager ydelser på området, har deltaget.

I KL glæder formanden for socialudvalget, Ulrik Wilbek, sig over undersøgelsens resultater:

"I kommunerne knokler vi og vores mange dygtige medarbejdere hver dag for at levere det bedst mulige tilbud til mennesker, der står i en sårbar situation og har brug for specialiseret hjælp. Vi arbejder hele tiden på at udvikle og forbedre vores indsats, og derfor er det rigtig glædeligt, at vores brugere synes, at vi er på rette vej."

Tilfredshed med ydelser – vejen derhen kan forbedres

Undersøgelsen viser også, at de fleste borgere er tilfredse med de ydelser, de får. For eksempel er 83 % tilfredse med støtten til at komme i uddannelse eller beskæftigelse, 79 % tilfredse med hjælpen til praktiske opgaver og 79 % tilfredse med deres samtaler med personalet om, hvordan de har det. Kun mellem 3 og 4 procent angiver, at de er utilfredse med de forskellige ydelser.

Til gengæld er det kun cirka halvdelen af borgerne i botilbud (49 procent) og eget hjem (57 procent), der vurderer, at samarbejdet med deres sagsbehandler fungerer godt, mens henholdsvis 14 og 13 procent synes, at det fungerer dårligt. Omtrent det samme gælder brugernes tilfredshed med kommunens udredning af borgernes støttebehov.

"Jeg er rigtig glad for, borgerne er tilfredse med den støtte, vi giver dem – hvad end det handler om det praktiske eller det sociale. Desværre kan vi også se, borgernes vej hen til ydelserne nogle gange kan være mere bumpet og besværlig, end hvad godt er, og det skal vi selvfølgelig have forbedret. Derfor har vi i KL sat særligt fokus på at styrke retssikkerhed og kvalitet i sagsbehandlingen," lyder det fra Ulrik Wilbek.

Brugerblikket afgørende

VIVE’s brugertilfredsundersøgelse er den første af sin slags på det specialiserede socialområde. Og ifølge Ulrik Wilbek er det yderst positivt, at borgerne spørges direkte ind til deres tilfredshed med de tilbud, de får:

"Hvis vi skal levere den bedste mulige støtte til borgerne, er det utrolig vigtigt at vide, hvor vi gør det godt, og hvor skoen trykker. I KL ønsker vi derfor, at brugerundersøgelser fremover bliver en vigtig del af grundlaget for at udvikle det specialiserede socialområde," siger Ulrik Wilbek og afslutter:

"VIVE-undersøgelsen er et rigtigt godt første skridt, men der er samtidig løbende brug for at videreudvikle og styrke metoden bag, så man i størst muligt omfang kan inddrage borgernes oplevelser med vores specialiserede tilbud. Fra kommunerne bidrager vi gerne til det arbejde."

Læs mere

Du kan finde nye VIVE’s brugertilfredshedsundersøgelse på det specialiserede socialområde her.

 

×

Log ind