11. november 2021

KL foreslår partnerskabsprojekt for at løfte kvaliteten i sagsbehandlingen

Retssikkerhed og høj kvalitet i sagsbehandlingen for borgere med handicap ligger højt på KL’s dagsorden. Derfor foreslår KL, at de 140 mio. kr., regeringen foreslår at bruge til at forbedre retssikkerheden, bruges til et ambitiøst partnerskab.

Med finanslovsudspillet for 2022 foreslår regeringen at prioritere 140 mio. kr. i reserveforhandlingerne til at forbedre retssikkerheden og kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet.

KL er glad for, at regeringen vil fokusere på dette område og foreslår, at midlerne på finansloven konkret udmøntes til igangsættelse af et ambitiøst og undersøgende partnerskab med deltagelse af alle kommuner. Partnerskabsprojektet skal fremme en styrket lærings- og forbedringskultur i sagsbehandlingen på handicapområdet.

”Den kommunale sagsbehandling på det specialiserede socialområde er løbende under kritik fra mange sider. Derfor er der brug for, at vi tager et kritisk blik på kvaliteten af vores arbejde,” siger Ulrik Wilbek, formand for KL’s Socialudvalg og fortsætter:

”Vi har en klar ambition om, at der skal sættes fokus på retssikkerheden. Det handler om, at vi skal blive endnu bedre til at gå i dialog med og inddrage borgerne. Derudover skal vi sikre, at medarbejdere og ledere på socialområdet har de rette kompetencer, og endelig skal reglerne i serviceloven forenkles, så det bliver lettere at forstå for borgerne og nemmere at administrere for kommunerne.”

KL foreslår, at partnerskabsprojektet bliver organiseret dels som et overordnet spor, som er fælles for alle kommuner, dels en række konkrete initiativer.

”Vi har allerede et rigtig tæt samarbejde med social- og ældreministeren, Danske Handicaporganisationer og Dansk Socialrådgiverforening, og partnerskabet bør derfor bygge videre på den dialog, parterne har, og det charter for tillid og retssikkerhed, som parterne sammen skal udvikle,” siger Ulrik Wilbek.

  • PDF

    Projektforslag fra KL – Styrket retssikkerhed på handicapområdet.pdf

 

×

Log ind