08. november 2021

KL: En god ældrepleje skal gøres endnu bedre

I et nyt holdningspapir samler KL nu 8 forslag til at udvikle og fremtidssikre ældreplejen i Danmark. ”Vi er klar til at tage store skridt og kaste et kritisk blik på alle dele af ældreområdet,” siger formand Jacob Bundsgaard.

Flere og flere ældre. Stigende udfordringer med at rekruttere medarbejdere. Rigide dokumentationskrav, der tager tid fra kerneopgaven.

Det er nogle af de mange udfordringer, den kommunale ældrepleje står over for i de kommende år. Derfor offentliggør KL i dag holdningspapiret ”Perspektiver på fremtidens ældrepleje” med 8 forslag, der skal være med til at udvikle og fremtidssikre ældreplejen i Danmark.

De 8 forslag fokuserer bl.a. på, at det skal være mere attraktivt at vælge social- og sundhedsfaget, at medarbejderne i ældreplejen skal have bedre rum til at bruge deres faglighed i plejen af de ældre, og at de pårørende systematisk skal inddrages i de spørgsmål, der har stor betydning for hverdagen i ældreplejen.

”Alle danskere skal kunne være trygge ved, at både de og deres pårørende kan få en god alderdom og en værdig ældrepleje – og heldigvis er det også sådan for langt de fleste i dag. Men når vi ser på de kommende års udfordringer med flere ældre og færre hænder, må vi også konstatere, at der er brug for nye tiltag, hvis vi skal ruste ældreplejen til fremtiden. I kommunerne er vi klar til at tage store skridt og kaste et kritisk blik på alle dele af området,” siger formand for KL, Jacob Bundsgaard.

Behov for en sundhedsreform

Holdningspapiret fokuserer også på en anden væsentlig årsag til det store pres på ældreplejen:

At den uklare ansvarsfordeling mellem sygehuse, praktiserende læger og kommuner har betydet, at stadigt flere opgaver over de seneste mange år er gledet fra sygehusene og ud til bl.a. ældreplejen. For eksempel bliver ældre med kroniske sygdomme udskrevet fra sygehuset tidligere end førhen, og det stiller nogle helt andre krav til den kommunale ældrepleje.

Det er en udfordring, der må og skal tages hånd om i regeringens kommende sundhedsreform, påpeger Jacob Bundsgaard.

”Selvom kommunerne er i fuld gang med at udvikle kvaliteten i det nære sundhedsvæsen og sikre et stærkt sundhedsfagligt tilbud i ældreplejen, må jeg også sige, at den nuværende situation er uholdbar. Manglen på klar ansvarsfordeling sætter lige nu kommunerne under et massivt pres, og derfor er vores opfordring helt klar: Der er hårdt brug for sundhedsreform, som én gang for alle slår fast, hvilke kompetencer og ressourcer der skal følge med, når patienter og opgaver flytter fra sygehus til ældrepleje.”

Kræver opbakning fra Christiansborg

De 8 forslag fra KL kommer på dagen for, at statsministeren har inviteret plejehjemsbeboere, pårørende, organisationer og mange andre til Marienborg for at diskutere fremtidens ældrepleje.

Jacob Bundsgaard deltager også i mødet på Marienborg, og fra ham er budskabet klart:

”I kommunerne knokler vi hver dag benhårdt for at levere den bedst mulige ældrepleje. Men skal vi i mål, har vi brug for, at politikerne på Christiansborg sætter handling bag ordene og bakker os ordentligt op. Både med de nødvendige ressourcer, men også ved at sikre, at statslige regler, dokumentationskrav og tilsyn ikke spænder unødigt ben for, at medarbejderne i ældreplejen kan bruge så meget som muligt af deres tid på de ældre,” afslutter han.

  • PDF

    Perspektiver-paa-fremtidens-aeldrepleje_final.pdf

×

Log ind