24. november 2021

Debatindlæg: Fra ældretopmøder til fælles retning for fremtidens ældrepleje

Vi vil sikre, at livet i ældreplejen bliver godt og trygt for alle. Derfor har KL, FOA, Ældre Sagen og social- og ældreministeren givet hinanden håndslag på et charter, som vil være et fælles udgangspunkt for at italesætte både løsninger, resultater og fremdrift på området, skriver parterne i et debatindlæg.

Af Jacob Bundsgaard, KL's formand, Astrid Krag, social- og ældreminister, Torben Klitmøller Hollmann, sektorformand i FOA, og Bjarne Hastrup, direktør i Ældre Sagen

Hver dag får tusindvis af ældre en uundværlig hjælp af engagerede medarbejdere og ledere, som bidrager til, at de kan have en værdig tilværelse og et godt ældreliv.

Men ældreområdet er også udfordret. Og derfor er der brug for at nytænke og udvikle indsatsen på området. To ældretopmøder er holdt, gode indsatser sat i gang, og på baggrund af den viden, der er opsamlet, har vi givet hinanden håndslag på et charter, som vil være et fælles udgangspunkt for at italesætte både løsninger, resultater og fremdrift på området. Og vi fortsætter den gode dialog og samarbejde med de aktører, som kender udfordringerne indefra.

Udfordringerne på ældreområdet er komplekse. Mange ældre, som modtager omsorg, pleje og hjælp, oplever, at personalet har for travlt, og at der kommer mange skiftende medarbejdere i deres hjem. Mange medarbejdere oplever, at der ikke er tid til, at de kan bruge deres faglighed, men til gengæld bruger for meget tid på dokumentation.

Samtidig er ældreområdet præget af store rekrutteringsudfordringer, som betyder, at vi nu og i de kommende år kommer til at mangle medarbejdere. En afgørende forudsætning er derfor rekruttering af flere medarbejdere og fastholdelse af medarbejdere med de rette kompetencer, herunder sundhedsfaglige kompetencer. Det er centralt, at ældreplejen baseres på værdig pleje, kærlig omsorg, stærk faglighed, anerkendelse af plejefagets væsentlighed og attraktive arbejdspladser som vejen til bedre rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Chartret sætter retning og forpligter os til fælles fodslag. Det er der brug for.

3 fælles pejlemærker

Vi er enige om tre pejlemærker: Der skal være en bund under velfærden. Vi skal have en ældrepleje med fokus på nærvær, livskvalitet og omsorg. Gode løsninger skal komme fra praksis i hverdagen og spredes.

Det er en forudsætning for en værdig ældrepleje, at pengene følger med, når der kommer flere ældre. I 2025 vil der være 69.000 flere danskere over 70 år end i dag på den positive baggrund, at danskerne lever længere. Derfor er det vigtigt at sikre en økonomisk bund under velfærden. Vi vil understøtte udviklingen af en ældrepleje med endnu mere fokus på nærvær, livskvalitet og omsorg, hvor plejen og omsorgen for svækkede ældre og den ældres indflydelse på eget liv er i centrum.

Når man får brug for hjemmehjælp eller en plads på et plejehjem, skal man være tryg ved, at man mødes af medarbejdere, man kender, og at der er ordentlig tid til plejen og omsorgen. Vi skal vise tillid til medarbejderne og til, at de med deres faglighed ved, hvad der er bedst for de ældre. Og der skal være dialog og inddragelse af ældre og pårørende. De gode løsninger fra det praktiske arbejde i hverdagen på plejehjemmene og i hjemmeplejen skal spredes.

Tilrettelæggelse og udvikling af plejen skal tage afsæt i den enkelte ældres behov. Medarbejderne og ledelsen skal herefter bruge deres faglighed til at tilrettelægge plejen med afsæt i den enkelte ældres behov og med inddragelse af de pårørende. Med charteret giver vi fire parter hinanden håndslag på, at vi sammen vil følge op på, hvordan det går med at forandre ældreplejen.

Det forpligter vi hinanden på. Vi vil sikre, at livet i ældreplejen bliver godt og trygt for alle.

Debatindlægget er bragt i Avisen Danmark den 24. november 2021

Link

Link Læs "Fælles charter for en værdig ældrepleje"

×

Log ind