19. november 2021

Debatindlæg: Det er tid til, at vi springer ud i nye, digitale eventyr

Digitalisering i det offentlig må ikke opfattes som en forstyrrelse, men som en forlængelse af medarbejdernes faglighed. Ved at bruge nye digitale værktøjer, kan vi skabe helt nye muligheder for borgerne.

Af Thomas Kastrup Larsen, formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg

Når jeg bliver gammel og en dag skal på plejehjem, håber jeg ikke blot, at de mennesker der skal tage sig af mig, er omsorgsfulde og fagligt dygtige. Jeg håber også, at de er nysgerrige. Nysgerrige på at finde på nye måder at pleje på, nye måder at løse deres opgaver effektivt og sikkert på. At de går til nye løsninger med en begejstring og med en skarp faglighed søger nye veje.

En af de veje, de skal afsøge, er digitale og teknologiske muligheder. Jeg vil bo det sted, hvor de prøver sensorbleer, der kan registre om bleen skal skiftes. Hvor de har sensorer, som automatisk registrerer, om jeg falder. Hvor de har medicindoseringsmaskiner, som automatisk doserer mine piller ud fra min læges oplysninger. Hvor de har systemer, som laver intelligent vagtplanlægning, som sikrer, at der er færre vikarer. Og hvor informationen glider let mellem læge, sygehus og plejehjem.

Vigtig løftestang

Vi har nogle fantastisk engagerede fagfolk i kommunerne. Folk der brænder for deres faglighed. Men for mange er digitalisering og ny teknologi noget, som er ”ekstra”. Noget som er ud over deres faglighed, og som mest af alt opfattes som en forstyrrelse. De har jo travlt med at lave deres rigtige arbejde.

Men tænker vi ikke digitale løsninger ind i de faglige udfordringer, så går vi glip af en vigtig løftestang. Digitalisering og teknologi er et af grebene, vi skal gribe efter, når vi for eksempel skal skabe sammenhæng i borgeres forløb. Når vi skal opspore og forebygge sygdomme. Når vi skal forudsige klima og miljøkriser. Når vi skal gøre borgerne i stand til bedst muligt at mestre deres eget hverdagsliv. Når vi skal styrke mobiliteten og flowet i vores byer. Når vi skal sørge for, at det er let og fleksibelt at være i kontakt med kommunen.

Udfordringerne er der nok af. Vi bliver flere ældre. Flere med kroniske sygdomme, som kræver langvarig og sammenhængende behandling. Vi har svært ved at rekruttere folk til vores plejehjem og pædagoger til vores børnehaver.

Vi er kort sagt nødt til at finde på nye løsninger. Og vi er nødt til at have alle fagligheder med i den udvikling. Nysgerrige og digitalt kompetente ledere og medarbejdere.

Så er det tid til at tage de næste digitale skridt?

Det korte svar er ja. Der er ikke noget sluttidspunkt for udnyttelse af digitalisering i kommunerne og vores offentlige sektor. Der er ikke et tidspunkt, hvor vi kan sige: Det var det, så er vi færdige.

Vi udvikler den kommunale service ud fra nyeste faglige viden. Og vi tilpasser vores service, hvis samfundet ændrer sig. På samme måde vil digitale og teknologiske løsninger hele tiden give os nye muligheder. Dem skal vi udnytte. Andet kan vi ganske enkelt ikke være bekendt. Og det vil borgerne forvente af os, og det er den vigtigste rettesnor. 

Debatindlægget blev bragt på Altinget.dk d. 17. november 2021

×

Log ind