02. marts 2021

Vigtigt fokus på den lokale genstart med 7 nye vækstteams

KL glæder sig over, at regeringen med 7 nye vækstteams markant prioriterer at hjælpe den lokale genstart og vækst på vej i hele Danmark. Der er i den grad brug for at få pustet liv i økonomien og beskæftigelsen igen, lyder det fra KL’s formand.

Coronakrisen har ramt væksten og beskæftigelsen hårdt i hele landet. Derfor nedsætter regeringen nu 7 nye vækstteams, som skal komme med anbefalinger til, hvordan der bedst kan investeres i lokale erhvervsstyrker, som har særligt potentiale til at få de enkelte landsdele styrket ud af krisen. Der er afsat 500 mio. kr. til arbejdet. 

”Det er positivt, at regeringen så markant prioriterer at hjælpe den lokale genstart og vækst på vej i hele Danmark. Der er i den grad brug for at få pustet liv i økonomien og beskæftigelsen igen. Derfor er jeg også glad for, at indsatserne bliver målrettet de enkelte landsdeles forskellige styrker og behov, og at der følger finansiering med. Det bekræfter, at stat og kommuner står sammen om at understøtte vækst og skabelse af arbejdspladser i hele landet,” siger KL’s formand Jacob Bundsgaard.

Udvikling af danske styrkepositioner

De 7 vækstteams består af stærke lokale repræsentanter fra erhvervslivet, fagbevægelsen, kommunerne, de tværkommunale erhvervshuses bestyrelser og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Hvert team vil af regeringen få udpeget et tema, som de skal komme med vækstforslag inden for.

·       Vækstteam Bornholm: Grøn energi relateret til energiø

·       Vækstteam Fyn: Maritime erhverv og robotter

·       Vækstteam Hovedstaden: Life science

·       Vækstteam Midtjylland: Vandteknologi

·       Vækstteam Nordjylland: CO2-fangst, lagring og udnyttelse

·       Vækstteam Sjælland og øerne: Biosolutions

·       Vækstteam Sydjylland: Omstilling fra olie til grøn industri

”Jeg tror på, at de 7 vækstteams kan bidrage til udviklingen af danske styrkepositioner inden for eksempelvis grøn energi, vandteknologi, robotter og life science, der kan føre til fremtidige erhvervseventyr og lokale arbejdspladser,” siger Jacob Bundsgaard og fortsætter:

”Derfor er det også vigtigt, at initiativerne skal gennemføres i et tæt samarbejde med kommuner, erhvervshuse, erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner, så der er en stærk lokal forankring og opbakning.”