11. marts 2021

Status for test i folkeskolen

En KL-undersøgelse viser, at op mod halvdelen af de test for covid-19, der er udbudt på skolerne til medarbejdere i uge 9, er blevet brugt, mens op mod 2/3 af test udbudt til elever i uge 9 er blevet brugt.

I forbindelse med genåbning af landets folkeskoler er der sat gang i et stort testetup i alle kommuner, så lærere og elever kan blive testet for covid-19 ude på de enkelte skoler.

En ny undersøgelse fra KL foretaget i uge 9 viser, at op mod halvdelen af de test, der er udbudt på skolerne til medarbejderne, er blevet brugt. Undersøgelsen er baseret på tal fra 69 kommuner.

Tallene viser ikke, om medarbejderne også eller i stedet er blevet testet andre steder end på skolerne fx i de stationære, offentlige testcentre. Og tallene viser heller ikke, om nogle medarbejdere er blevet testet flere gange.

I 19 kommuner har eleverne i afgangsklasserne også haft mulighed for at komme fysisk i skole. Anbefalingen er, at elever over 12 år bliver testet to gange om ugen. Baseret på tilbagemeldinger fra 18 ud af de 19 kommuner, viser undersøgelsen, at op mod 2/3 af de test, der er blevet udbudt til eleverne, er blevet brugt. Heller ikke her siger tallene noget om, hvorvidt eleverne er blevet testet andre steder eller flere gange.