10. marts 2021

KL’s Teknologiradar: Kommunerne har i stor stil taget nye teknologier i brug

Teknologi og det digitale er gået fra at være noget, man beskæftigede sig med administrativt - som digital post, NemID og selvbetjening - til at være en integreret del af kernevelfærden i kommunerne, viser KL’s Teknologiradar 2021.

Skærmbesøg hos ældre, chatbots i borgerservice, virtual reality på socialområdet, sensorer i bygninger og robotsoftware til automatisering af administrative rutineopgaver. Eksemplerne på digitale og teknologiske løsninger i den kommunale velfærd er mange. Nye teknologier er i stigende omfang centrale for, at kommunerne kan møde borgerne på nye måder og finde nye løsninger i den kommunale service. 

Det viser KL's Teknologiradar for 2021. Radaren er et digitalt redskab, der giver overblik over teknologiernes modenhed i kommunerne. Radaren lægger også op til dialog om, hvordan kommunerne kan løfte velfærden og løse klimaudfordringerne med ny teknologi. 

Thomas Kastrup-Larsen, formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg, ser Teknologiradaren som et godt afsæt for dialogen om, hvordan kommunerne kan skabe værdi med nye teknologier.

”Vi ved, at ny teknologi er en del af svaret på, hvordan vi skal levere god og tidssvarende velfærd også i årene, der kommer. Det handler om at løse velfærdsopgaver på nye måder, udvikle den måde vi er i dialog med borgerne på og give borgerne en bedre service og kvalitet. Men for at lykkes med det skal vi jo kende teknologierne og i hver vores kommune have en snak om, hvordan vi ønsker at bruge de nye digitale muligheder i mødet med vores borgere, og hvordan vi gør det på en ansvarlig og sikker måde,” siger han.

Velfærd i forandring

Teknologiradaren giver et overblik over 27 forskellige teknologiers modenhed. Modenheden er vurderet ud fra teknisk modenhed og udbredelsen i kommunerne.

Teknologiradaren viser, at mange af de mest modne teknologier som videoløsninger og apps i vid udstrækning er i drift i kommunerne.

Ifølge Thomas Kastrup-Larsen har bl.a. coronatiden vist, at nye teknologier kan være afgørende for kommunerne.

”Forestil jer lige, hvor vi fx havde været det sidste år uden videoløsninger? Det er jo dem, der har holdt os alle sammen i gang. Både internt på kommunen som arbejdsplads, men også på skolerne og i jobcentrene, der har haft succes med at møde de ledige på video. Vi kan også se, at teknologi på social- og sundhedsområdet kan være med til at skabe mere tryghed og mere selvbestemmelse for ældre og udsatte borgere. Teknologien skaber nye muligheder, borgernes forventninger til os ændrer sig, og det betyder forandringer i velfærden og den dialog, vi har med borgerne.”

I den anden ende af teknologiradaren ligger teknologier som blockchain (hvor data og programmer ligger i skyen) og autonome køretøjer, som kun enkelte kommuner har stiftet bekendtskab med.

Radaren giver et rigtig godt billede af udbredelsen af teknologier i kommunerne, men der er ikke tale om en fuldstændig kortlægning. 

Udbredelsen af teknologierne varierer også fra fagområde til fagområde. Fx har 3 ud af 4 kommuner allerede i dag robotsoftware i drift, som kan effektivisere simple rutineopgaver ved automatisk at flytte data mellem database. Og på det tekniske område bruger 3 ud af 4 kommuner sensorer, der kan registrere lyd og lys, og soms opsamler og videresender information, der kan bruges til for eksempel at reducere strømforbruget i kommunens bygninger og til klimatilpasning.

Forskere fra DTU har hjulpet med radaren

I udviklingen af radaren for 2021 har KL samarbejdet med en kommunal sparringsgruppe og forskere fra DTU:

”Vi er glade for at have bidraget til udviklingen af teknologiradaren i 2021. Vi kan se, at der er enormt potentiale i mange nye teknologier som fx machine learning og chatbots. Men vi ved også, at det ofte kan være svært at få dem til at virke og skabe værdi i virkeligheden. Det kræver, at man rent faktisk forstår teknologierne og kan få dem til at løse et konkret problem,” fortæller Jan Madsen, der er professor og vicedirektør på DTU Compute.

Mens forskerne på DTU har vurderet den tekniske modenhed, er det ledere og medarbejdere i kommunerne, der har vurderet, hvor udbredte og relevante teknologierne er. Den del af vurderingen er baseret på 1014 svar fra alle 98 kommuner.

Læs mere

Læs mere Teknologiradaren for 2021

Gå på opdagelse i Teknologiradaren for 2021 på KL’s videncenter for digitalisering og teknologi. Det er også muligt at bestille en kommunerapport med data fra egen kommune.