18. marts 2021

KL-formand: Vi skal genstarte den nære velfærd

Kommunerne sætter alle kræfter ind på at genstarte samfundet. Det kræver en særlig opmærksomhed på den nære velfærd og det efterslæb, coronaen har bragt med sig, lød det fra KL’s formand på Kommunalpolitisk Topmøde.

Fællesskabet, en stærk offentlig sektor, danskernes samfundssind og et ansvarsfuldt erhvervsliv er den sammenhængskraft, der har bragt os godt igennem en usædvanlig tid. Nu er genåbningen i gang. Hverdagen vender tilbage. Fremtiden banker på.

Vi skal sikre, at der allerede i år er den fornødne økonomi til, at vi i kommunerne kan genstarte velfærden, i takt med, at pandemien kommer til at fylde mindre i vores hverdag
Jacob Bundsgaard, KL's formand

Derfor skal alle kræfter nu sættes ind på at genstarte hverdagen. Sådan lød det, da KL’s formand Jacob Bundsgaard torsdag holdt tale for de 1436 kommunalpolitikere, folketingspolitikere og samarbejdspartnere, som var samlet virtuelt til Kommunalpolitisk Topmøde 2021.

Anledningen brugte han til at fremhæve 4 områder, som kræver særlig politisk opmærksomhed i kølvandet på corona. Det er børn og unges trivsel og faglighed. Det er ældreomsorgen. Handicapområdet. Og klimaet. De 4 områder har det tilfælles, at de alle har behov for en økonomisk genstartsindsats.

”Der er opgaver, vi ikke har fået løst under corona. Det handler for eksempel om manglende genoptræning, ældres tandlægebesøg, børns læring og trivsel. Vi skal sikre, at der allerede i år er den fornødne økonomi til, at vi i kommunerne kan genstarte velfærden, i takt med, at pandemien kommer til at fylde mindre i vores hverdag,” sagde KL-formanden.

Genstart hverdagen for samfundets sårbare

Nogle af dem der har lidt store afsavn er vores børn og unge, pointerede formanden. De har mistet et år i fællesskabets fagligt og socialt udviklende rammer.

”Vi har en fremragende folkeskole, og vi har dedikerede medarbejdere, der nok skal bidrage med at indhente det faglige efterslæb. Men det handler om mere end læring. Mange børn og unge har oplevet mere ensomhed og mistrivsel. Derfor inviterer KL ungeorganisationer og andre repræsentanter for de unge til en rundbordssamtale i løbet af foråret, så vi kan få belyst de udfordringer og løsninger, der kan sikre, at vi kan komme tilbage, og få de unges indspark til, hvad vi skal sætte i gang,” sagde Jacob Bundsgaard og fortsatte:

”Også på handicapområdet ligger der en stor opgave foran os. Vi må erkende, at der er borgere, der oplever, at de kommer i klemme i systemet og at paragrafferne ikke passer til deres behov. Vi skal arbejde for at styrke tilliden mellem borgere og myndigheder. Vi skal have en fælles forståelse for behov og muligheder. Ligesom der er brug for en seriøs og ansvarlig drøftelse af økonomien. Derfor kan jeg allerede nu varsle, at det her bliver et af de temaer, vi tager med ind i økonomiforhandlingerne.”

Der er ingen tvivl om, at også de ældre og deres pårørende har brug for at vende tilbage til en hverdag med samvær og aktiviteter. Kommunerne skal genstarte udviklingen af ældreområdet, som allerede var sat i gang, inden corona huggede bremserne i, slog KL-formanden fast.

”Vi har stort fokus på, at de kommende løsninger især handler om tættere samarbejde med de ældre og deres pårørende. Vi skal have flere ledere helt tæt på driften ude på de enkelte plejehjem. Samtidig skal vi fortsætte den store indsats for flere kvalificerede hænder til at skabe en tryg og værdig hverdag for vores ældre borgere,” sagde Jacob Bundsgaard.

Et langt, sejt træk

Topmødet er traditionelt set startskuddet til årets økonomiforhandlinger med regeringen. Og selvom corona er et naturligt bagtæppe i årets forhandlinger, så havde Jacob Bundsgaard et klart budskab med til regeringen.

Det afgørende bliver, at vi har blik for, at det er et langt, sejt træk, der skal til.

”Vi skal bruge menneskelige såvel som økonomiske ressourcer til at indhente det tabte. Vi skal genstarte indsatserne for de ældre, de unge og for borgere med handicap. Det skal vi gøre allerede i år. Når vi til sommer går til økonomiforhandlinger, bliver det en forhandling, der skal skabe et løft af økonomien efter corona. Vi har store ambitioner for udviklingen af de kommunale velfærdsløsninger,” sagde KL-formanden.

Grøn genstart

Er der noget, der hører fremtiden til, så er det klimaet. Kommunerne er i fuld gang med den grønne genstart både i forhold til affaldssortering, det rene vand, vandet i kælderen, nye energiformer og ansvarlig og bæredygtig adfærd.

”I kommunerne tager vi klimaansvaret på os. 2 ud af 3 kommuner er allerede gået ind i det nationale partnerskab DK2020, hvor vi udarbejder klimahandlingsplaner. Kommunerne er med, når der skal findes løsninger på placering af vindmøller, strømkabler og solceller i lokalområdet. Også når det er svært. Men klimaet er rammen om vores fælles fremtiden, derfor skal vi sætte yderligere blus under klimaindsatsen sammen med partierne på Christiansborg," sagde Jacob Bundsgaard.

Fælles opgave at genstarte samfundet

Selvom Danmark ikke er helt igennem krisen endnu, så er vi nået så langt, at det er sund fornuft, at kommunerne retter projektøren mod fremtiden.

Budskabet om genstarten af samfundet stod derfor helt klart:

”Borgerne forventer, at vi tager nye og store skridt i den grønne omstilling. De forventer, at ældreomsorgen løftes med fokus på værdighed og tryghed. At vi skaber rammerne for børn og unges trivsel. At vi møder borgere med handicap i øjenhøjde og er med til at finde fælles løsninger. Det er deres tillid, vi skal gøre os fortjent til, når vi går til kommunalvalg til efteråret. Men inden da, så skal vi have fuld damp under alt det, vi var i gang med, før coronasmitten lagde sig som en tung dyne over hele landet. Vi har en stor og fælles opgave i at genstarte vores samfund og vores velfærd. Lad os gøre det rigtigt. Lad os gøre det sammen,” afsluttede KL-formanden.

  • PDF

    Formandens tale - Kommunalpolitisk Topmøde 2021.pdf