01. marts 2021

KL finder ny kontorchef for Beskæftigelse og Integration

KL har ansat Camilla Tanghøj som ny kontorchef for Beskæftigelse og Integration. Hun kommer fra en stilling i Roskilde Kommune.

Det bliver den 38-årige Camilla Tanghøj, der fremover skal stå i spidsen for KL’s kontor for beskæftigelse og integration. Hun er uddannet cand.scient.adm. fra Roskilde Universitet og har flere års erfaring med strategi- og politikudvikling samt som personaleleder i både ministerier og kommune.

Camilla Tanghøj kommer fra en stilling som sekretariatschef i Sekretariatet for Social, Job og Sundhed i Roskilde Kommune. Derudover har hun været kontorchef i Sundheds- og Ældreministeriet og ministersekretær i Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

”Med Camilla får vi en chef, som med stor ledelsesmæssig erfaring i både stat og kommune kommer til at få stor betydning for KL’s rolle på beskæftigelses- og integrationsområdet fremover. Jeg ser meget frem til samarbejdet,” siger Morten Mandøe, direktør i KL.

"At få ledige i arbejde, hjælpe virksomhederne med den rette arbejdskraft og sikre en god integration er vigtige grundsten i vores velfærdssamfund, ligesom det er centralt ift. at skabe fortsat vækst og udvikling. Det gælder ikke mindst, når dansk økonomi skal genrejses oven på coronakrisen. Her spiller kommunerne en afgørende rolle. Jeg glæder mig til at blive en del af KL og fortsætte det vigtige arbejde med at sikre, at kommunerne har gode rammer til at løfte indsatserne,” siger Camilla Tanghøj.

Camilla Tanghøj tiltræder den nye stilling den 1. april 2021. KL’s Beskæftigelses- og Integrationskontor beskæftiger sig med interessevaretagelse inden for den aktive beskæftigelsespolitik, jobcentre og hele integrationsområdet.