16. marts 2021

KL er klar til at bidrage til digitaliserings­partnerskab

Skubbet rigtigt på vej, kan det digitale være med til at sikre vækst, løse klimaudfordringer og give bedre velfærd. Men det er vigtigt at have fokus på, hvordan alle borgere kommer med i det digitale samfund, lyder det fra KL, der glæder sig over invitationen til regeringens digitaliseringspartnerskab.

Regeringen har i dag præsenteret et digitaliseringspartnerskab, der skal levere anbefalinger til, hvordan Danmark og danske virksomheder kan udnytte digitaliseringen. Med i partnerskabet er repræsentanter fra erhvervslivet, arbejdsmarkedets parter og førende eksperter, og tanken er, at anbefalingerne skal bruges som indspil til regeringens kommende digitaliseringsstrategi.

KL har med glæde sagt ja til at indgå i partnerskabet og ser frem til at bringe de mange kommunale erfaringer med digitalisering ind i arbejdet.

”Digitaliseringspartnerskabet er et godt initiativ, som kan være med til at skubbe yderligere liv i den digitale dagsorden. Der er ingen tvivl om, at vores i forvejen meget digitale samfund har været en styrke i coronatiden. Det har vi i høj grad mærket i kommunerne, hvor vi hurtigt kunne omstille os med fx skærmbesøg i borgerens hjem, virtuelle borgermøder, hjemmearbejde og digital genoptræning,” siger Thomas Kastrup-Larsen, formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg.

Alle skal kunne være med

Partnerskabet skal drøfte og komme med anbefalinger på strategisk niveau til regeringen inden for 5 hovedspor: 1) Fremtidens offentlige sektor, 2) Fremtidens digitale erhverv og arbejdspladser, 3) Bedre mulighed for samskabelse, offentlig-privat samarbejde og innovation, 4) Et datadrevet samfund og 5) Danmark i fremtiden.

”Det digitale skal være med til at sikre vækst, løse klimaudfordringerne og sikre en bedre velfærd. Og vi skal bygge videre på de styrker, vi allerede har som frontløbere på det digitale samfund. Men vi skal også være meget opmærksomme på de udfordringer, som det digitale giver samfundet og især nogle borgere,” siger Thomas Kastrup-Larsen og fortsætter:

”Under coronakrisen er det blevet ekstra tydeligt, at der er brug for at finde veje for de situationer, hvor borgere ikke kan være eller ikke er så digitale. Derfor er det vigtigt, at vi kigger på, hvordan alle borgere er med, når de analoge veje mange steder lukkes eller bliver vanskeligere og dyrere at anvende. Det gælder både for den ældre, der ikke kan begå sig i det digitale univers, for borgeren med et fysisk eller psykisk handicap, som har udfordringer i hverdagen, og for den socialt udsatte, hvis muligheder for at tilgå digitale løsninger er begrænset. Det er en vigtig dagsorden i kommunerne og allerede et væsentligt tema i kommunernes nye fælleskommunale digitaliseringsprogram. Det vil derfor være et vigtigt punkt for os at bringe ind i arbejdet i partnerskabet.”

Læs mere

Læs mere Det kommunale digitaliseringsprogram 2021-2025

Det kommunale digitaliseringsprogram 2021-2025 realiserer KL’s strategiske visioner og bidrager med konkrete løsninger til, hvordan vi fortsat kan få gavn af den teknologiske udvikling og digitaliseringen af samfundet – uden at gå på kompromis med de bærende værdier i vores velfærdssamfund om nærhed, tillid og kvalitet.