03. marts 2021

KL blev ikke oplyst om ledig kviktestkapacitet

KL har løbende siden december haft dialog med Danske Regioner om brug af kviktest, men på intet tidspunkt er der givet udtryk for, at der var ledig kapacitet til at bruge på plejehjem i juledagene. Tværtimod har Danske Regioner oplyst både KL og SST om, at den sparsomme kapacitet, der var til rådighed, skulle anvendes på togstationer, i butikscentre m.m.

DR er ifølge KL's oplysninger på vej med en historie om kapaciteten af kviktest i december sidste år, hvor plejehjemmene blev åbnet i juledagene.

Historien er baseret på en beskrivelse af historien fra en medarbejder i Region Midt, som ikke er korrekt.

KL har løbende siden december haft dialog med Danske Regioner om kviktest, men på intet tidspunkt er KL blevet oplyst om, at der var ledig kapacitet som kunne bruges på plejehjem i juledagene.

Tværtimod har Danske Regioner oplyst både KL og Sundhedsstyrelsen om, at den sparsomme mobile kapacitet, der var til rådighed, skulle anvendes på indkøbscentre, sportshaller, banegårde mv.

DR’s historie kommer i forlængelse af en dækning den 4. og 5. februar, der postulerede, at KL skulle have ændret i Sundhedsstyrelsens retningslinjer om kviktest og dermed forhindret brug af kviktest på plejehjem i juledagene. En påstand, der ikke er dokumenteret, og som er forkert. Sundhedsstyrelsen udformer selv styrelsens retningslinjer og indhenter naturligvis sine oplysninger om testkapaciteten i regionernes aftaler fra regionerne.

DR har nu søgt aktindsigt i kontrakten med kviktestleverandørerne hos regionerne. Af aktindsigten fremgår det, at der i kontrakterne var en mobil kapacitet. Falck citeres også i historien for at sige, at de havde ledig mobil kapacitet. Region Midt har ifølge DR oplyst, at når den mobile kapacitet ikke blev anvendt på plejehjemmene, så var det fordi, ”den ikke blev efterspurgt”. Dette er dog i modstrid med Danske Regioners kommunikation til regionerne, om at denne kapacitet, i de aftaler Region Midt har indgået, skulle målrettes indkøbscentre, sportshaller, banegårde mv.

KL står stadig fuldt ud ved den udlægning, vi gav af forløbet i medierne den 4. og 5. februar. 

KL er vidende om, at adskillige kommuner før jul uden held forsøgte at rekvirere kviktest til plejehjem fra regionerne. Dette gælder bl.a. København, Hørsholm m.v. Enkelte kommuner fik i juledagene mulighed for kviktest, hvilket af sundhedsmyndighederne blev italesat som et pilotforsøg i forhold til brug af kviktest.

KL er i øvrigt af den opfattelse, at såfremt der var ledig mobil kviktestkapacitet, så havde Danske Regioner mange lejligheder til at informere herom gennem de møder, der blev holdt både før jul og i juledagene, hvilket ikke skete.  

Læs mere

Læs mere KL har selvfølgelig ikke ændret i SST’s anbefalinger

Læs mere

Læs mere Spørgsmål og svar i sag om ændring af Sundhedsstyrelsens retningslinje