18. marts 2021

Delegeretmødet har besluttet at justere KL’s kontingent

På KL’s årlige delegeretmøde blev det besluttet at hæve KL’s kontingent med 6 pct. mod indførelsen af en ny prispolitik for deltagelse i KL’s 5 største konferencer samt Kommunalpolitisk Topmøde. Det sker på baggrund af et ønske fra KL’s bestyrelse om at skabe så bred involvering som muligt.

KL’s styrke og gennemslagskraft ligger i samspillet med kommunerne. På vegne af alle 98 kommunalbestyrelser er det KL’s fornemste opgave at søge indflydelse på kommunernes rammer og vilkår.

Det er baggrunden for, at KL’s bestyrelse i strategien for denne valgperiode har lagt særligt vægt på at sikre inddragelse af en så bred kreds af kommunalpolitikere som muligt i KL’s arbejde. Som en del af den indsats ønsker KL’s bestyrelse at skabe de bedst mulige rammer for, at kommunalbestyrelsesmedlemmer kan deltage på KL’s 5 største konferencer samt Kommunalpolitisk Topmøde.

KL’s bestyrelse har derfor foreslået en justering af kontingent og en ny prispolitik, hvor det bliver gratis for alle kommunalbestyrelsesmedlemmer at deltage i Kommunalpolitisk Topmøde samtidig med, at prisen på KL’s 5 største konferencer sænkes.

På Kommunalpolitisk Topmøde 2021 blev det vedtaget at justere KL’s kontingent.

Indtægten fra den besluttede stigning i KL’s kontingent opvejes af den mindre indtægt. KL’s samlede indtægter vil være uforandret som følge af justeringen.

Disse konferencer bliver billigere for kommunerne at deltage i

  • Kommunaløkonomisk Forum 
  • Børn & Unge Topmødet 
  • Teknik & Miljø 
  • Social- og Sundhedspolitisk Forum
  • jobCAMP