22. marts 2021

Debatindlæg: Vores internationale udvalg er blandt det vigtigste, vi har

Antallet af internationale dagsordener, der påvirker danskernes hverdag har aldrig fyldt mere, og derfor kæmper KL’s internationale udvalg også hver dag for at påvirke EU’s rammevilkår i kommunernes favør.

Af Erik Flyvholm, formand for KL’s internationale udvalg

I 1998 blev KL’s internationale udvalg oprettet. Dengang stod det klart, at EU og det internationale arbejde ville fylde mere og mere – også på kommunalt plan. Og det internationale udsyn er ikke blevet mindre relevant med årene. Faktisk viser KL-undersøgelser, at ca. 40 pct. af de sager der er på kommunalbestyrelsernes dagsordener, er påvirket af EU-initiativer. Men der findes ikke meget forskning om, hvordan de danske kommuner har organiseret det internationale arbejde. Derfor er vi glade for, at professor Martin Marcussen er i gang med at undersøge netop det. Det er en vigtig undersøgelse, som vi håber, kan bidrage med inspiration og læring.

KL kæmper for at påvirke rammevilkår

Det er vigtigt at forstå, at vi i KL har truffet et bevidst valg om at bruge vores kræfter på at være til stede der, hvor vi kan få indflydelse på den lovgivning og strategier, der påvirker kommunernes hverdag. Og KL’s bestyrelse har netop vedtaget, hvilke sager vi skal have fokus på i 2021. Den kommende tid vil vi især have blikket rettet mod påvirkning af EU’s klimapolitik, implementeringen af EU’s langvarige budget, datapakken, mindsteløn samt implementering af den sociale søjle. Fx optager Kommissionens forslag om en passende mindsteløn KL meget, fordi vi som arbejdsgiverorganisation ønsker at beskytte den danske arbejdsmarkedsmodel. 

Fordi vi prioriterer interessevaretagelsen højt, er vi fx meget aktive i Det Europæiske Regionsudvalg, og deltager her i mere end 50 møder om året. Regionsudvalget er der, hvor vi som kommunalpolitikere kan ytre vores holdning til EU-lovgivning.

Vi kæmper altså en brav kamp for at varetage kommunernes internationale interesser og påvirke kommunernes rammevilkår i EU. Hver dag. Og alt det gode arbejde skal selvfølgelig kommunikeres til kommunerne, så vi synliggør EU’s betydning. Men formålet i sig selv er ikke synlighed. Derfor skyder professorens kritik af vores arbejde forbi målet.

Vi hilser debatten velkommen

Men vi arbejder fx ikke med konkrete EU-projekter eller direkte hjemtagning af midler til EU-projekter. Det er derfor heller ikke noget, vi rådgiver kommunerne om. Og det er et bevidst valg, for vi mener, at opgaven bedst varetages af de fire danske kommunale og regionale EU-kontorer i Bruxelles, som har netop det som hovedfokus. Det er dog ikke ensbetydende med, at KL ikke arbejder for at påvirke EU’s fonde på europæisk plan. Lidt forenklet kan man sige, at vi interessevaretager for at sikre, at Danmark får sin del af midlerne fra EU’s fonde og programmer. Når EU’s langvarige budget så er vedtaget, er det de kommunale og regionale EU-kontorers opgave at bidrage til hjemtagning af midlerne sammen med de enkelte kommuner.

Vi hilser dog Martin Marcussens indspark velkommen. Det er et vigtigt tema, og derfor har vi også inviteret ham til vores næste møde i det Internationalt udvalg for at få inspiration til, hvordan vi kan gøre vores arbejde endnu bedre. 

Debatindlægget blev bragt på Altinget.dk den 22. marts 2021.