22. marts 2021

Debatindlæg: En folketingspolitiker, der ikke betaler sine regninger, tørrer dem af på borgerne

SF bestiller bedre normeringer i børnehaver uden at være villige til at betale prisen. Resultatet kan blive besparelser andre steder i den kommunale service.

Af Jacob Bundsgaard, formand for KL, og Martin Damm, næstformand for KL

I et debatindlæg i Politiken den 16. marts retter SF's børneordfører Jacob Mark en skarp kritik af KL for kassetænkning og svigt af børnene i landets daginstitutioner – ene og alene, fordi vi beder om, at folketingspolitikerne betaler for det, de bestiller.

Vi ønsker alle, at vores børn får de bedst mulige rammer. Og netop derfor holder KL fast i, at Christiansborg må betale det, en opgave koster. At løfte normeringerne og antallet af pædagoger koster flere penge for en kommune end lønnen til de ekstra pædagoger. Ligesom det koster flere penge for kommunen at ansætte 20 ekstra lærere, end hvad de 20 lærere skal have i løn.

Det handler ikke om "kold" administration. Det handler om, at vores medarbejdere gerne skal have udbetalt løn, gerne vil have adgang til it-udstyr, så de fx kan rette elevernes opgaver eller have kontakt med forældrene. Det handler om, at de skal kunne have en stol at sidde på i frokoststuen, et godt indeklima, en forsikring, hvis der sker noget på legepladsen, mulighed for at tage på efteruddannelse og en chef at holde medarbejderudviklingssamtalen med. Derfor er der en lang tradition for, at denne udgift ved siden af lønudgiften – også kaldet overhead – fastsættes til 20 pct., uanset hvilken ny opgave Christiansborg giver kommunerne.

En ubetalt regning forsvinder ikke

Konsekvensen af dén tænkning, Jacob Mark lægger for dagen, er besparelser et andet sted: på børnene, på de ældre eller på nogle af samfundets svageste. Det, Jacob Mark ikke har forstået, er, at en ubetalt regning ikke forsvinder af sig selv.

Hvert år forhandles flere hundrede sager på den måde mellem KL og regeringen, og de 20 pct. er et gennemsnit. I nogle sager er det sikkert for lidt og i andre for meget. Men i gennemsnit passer det meget godt.

Pointen er, at hvis Folketinget og Jacob Mark ikke betaler de udgifter, så tørrer de regningen af enten på den enkelte børnehave eller på et andet område i kommunen, fx de ældre.

Jacob Marks tilgang svarer til at ville køre en tur med grønthøsteren, altså at tvinge pædagoger, sosu-assistenter og skolelærere til at løbe hurtigere. Så når vi i KL holder fast i princippet om 20 pct. i overhead, så er det ikke, fordi vi vil reservere 20 pct. af pengene til "administration nede på kommunekontoret". Det handler om, at vi vil sikre, at der i kommunerne er penge nok til at øge normeringerne til det niveau, man ønsker fra Folketinget. For det vil vi gerne i kommunerne.

Debatindlægget er bragt i Politiken den 21. marts 2021