20. maj 2021

Nye anbefalinger skal styrke bymidterne

Det er et fælles ansvar og kræver samarbejde på tværs af det private og offentlige, hvis bymidterne rundt om i landet skal reddes. Det er blot et af de punkter, som Partnerskab for levende Bymidter peger på i deres anbefalinger, som netop er blevet afleveret til indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad.

Hvis man for en kort bemærkning lukker øjnene og prøver at forestille sig en bymidte i en provinsby for sig, så ser man sikkert et sted med butikker, cafeer og liv i gaderne.

Sådan har virkeligheden dog sjældent set ud det seneste år som følge af gentagne coronanedlukninger og stadig stigende nethandel. Flere steder ser man tværtimod begyndende krisetegn med tomme butikslokaler og færre kunder. Detailhandlen er sågar udfordret i de store byer som Odense og København.

For at komme problemet til livs nedsatte regeringen deres Partnerskab for levende bymidter. KL og fem kommuner har været med i samarbejdet, som netop har afleveret den afsluttende rapport. 

Her peges der blandt andet på, at ingen aktør kan løfte opgaven alene, men at et tættere sammenspil er nødvendigt. For at understøtte dette, har kommunerne og KL foreslået, at styrke privat-offentlige bysamarbejder og gøre dem mere forpligtende (Business Improvement Districts).

”I Danmark har vi været vant til, at det er kommunerne, som står for planlægning og drift af det offentlige byrum. Men erfaringer fra udlandet viser, at man med fordel kan gentænke den model med mere forpligtende samarbejder mellem private aktører og kommunen. Det er derfor på tide, at ministeren bakker op om en dansk BID-model og sætter skub på en forsøgsordning med lovgivning herhjemme. Det vil være med til at fremme udbredelsen af privat-offentlige bysamarbejder og frigøre fælles ressourcer til udvikling af byen,” udtaler Leon Sebbelin, der er formand for KL’s Kultur-, Erhverv- og Planudvalg.

Flertal for forsøgsordning

Et flertal af parterne i samarbejdet peger på, at der bør indføres forsøg med BIDs flere steder i landet. Udover at styrke samarbejdet omkring bymidterne, så skal det også løse den udbredte ”freerider”-problematik, som ses i mange byer.

”Vi ønsker alle, at der er liv og aktivitet i bymidterne landet over. Skal vi opfylde det ønske og vende den udvikling, som corona-nedlukningerne har skubbet til, så kræver det en fælles indsats. Derfor er vi også glade for, at blandt andre De Samvirkende Købmænd, Ejendom Danmark og Landdistrikternes Fællesråd viser fremsyn, og bakker op om afprøvning af BIDs,” siger Leon Sebbelin.

Af partnerskabets andre anbefalinger kan nævnes etablering af et nyt videnscenter for danske bymidter, hvor staten bidrager økonomisk til etableringen. Partnerskabet peger også på, at både brancheforeninger, butikskæder og ejendomsejere skal aktiveres i udviklingen af bymidten.

Læs mere om partnerskabets anbefalinger her: