31. maj 2021

Debatindlæg: Lav lokale erhvervsfyrtårne med lokale aktører

Der ligger gode ambitioner bag udviklingen af de syv lokale erhvervs-fyrtårne i Danmark. Men der er brug for et meget tættere samarbejde med de lokale aktører og det allerede eksisterende erhvervsfremmesystem, hvis det skal blive en succes.

Af Birgit S. Hansen, formand for KL's Miljø- og Forsyningsudvalg og Leon Sebbelin, formand for KL's Kultur-, Erhverv- og Planudvalg.

Fra kommunernes side deler vi i dén grad regeringens ambitioner om at skabe vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Danske virksomheder skal i kølvandet på coronakrisen rustes til at gribe fremtidens vækstmuligheder.

Så tanken, ambitionerne og initiativet bag regeringens syv vækstteams, som skal skabe grundlaget for udviklingen af lokale erhvervsfyrtårne, kan vi kun anerkende.

Nu har de syv vækstteams så præsenteret deres bud på, hvordan man kan skabe de lokale erhvervsfyrtårne og genstarte lokalområderne. Det er et flot stykke arbejde med mange gode konkrete forslag. Med planerne følger 500 mio. kroner til at understøtte indsatsen. I kommunerne er vi helt med på regeringens ambitioner om, at de lokale erhvervsfyrtårne skal have fokus på at udnytte vækstmulighederne inden for danske styrkepositioner og grøn omstilling.

Det skal Danmark i høj grad leve af i fremtiden. 

Men det er også her, at vi i kommunerne er nødt til at rejse os op og markere, at vi har noget på hjerte. 

For det har vi. Der findes allerede mange gode initiativer og projekter rundt om i landet, hvor lokale kræfter er repræsenteret og er med til at drive indsatserne. Det gælder både erhvervslivet, kommunerne, uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedets parter. Vi har sammen aftalt at stå bag et forenklet, sammenhængende og ikke mindst lokalt forankret erhvervsfremmesystem. 

Vi deler regeringens ambitioner, men brug nu de allerede eksisterende strukturer i stedet for, fra centralt hold, at diktere retningen for erhvervsudviklingen i de enkelte landsdele og opbygge parallelle strukturer. 

Det svækker den sammenhængende erhvervsindsats og initiativerne bliver stærkere, hvis de har lokal forankring og opbakning. Det vil give mere vækst for pengene og mere levedygtige indsatser. 

Lad os kort dvæle lidt ved værdien af lokal inddragelse i vækstinitiativer, set fra et kommunalt perspektiv. 

Erhvervsudvikling er et politisk højt prioriteret område i kommunerne, fordi et sundt erhvervsliv skaber arbejdspladser, vækst og bosætning, som kommer alle borgere til gavn og bidrager væsentligt til finansiering af den kommunale velfærd. 

Så kort kan det egentlig siges. 

Vi er i kommunerne i tæt dialog med erhvervslivet i hele Danmark. Det er vigtigt for os, for på den måde kan, og har vi, opbygget et indgående kendskab til virksomhedernes behov, udviklingsmuligheder og styrker – både lokalt og på tværs af kommunegrænserne. 

Samtidig har kommunerne en indgående forståelse for, hvordan erhvervsudvikling hænger sammen med eksempelvis infrastruktur, adgang til kompetencer, forsyning og miljøhensyn. Kommunerne har med andre ord et særligt blik for, hvordan vækstindsatser kan fungere i praksis. Det skal sættes i spil i arbejdet med erhvervsfyrtårnene. 

Så lad dette være en opfordring. 

Med modtagelsen af vækstteamsnes anbefalinger, og i det videre arbejde med de syv erhvervsfyrtårne, så inddrag og lyt til kommunerne og de lokale aktører. Udnyt en stærk decentral forankring til at få mest muligt ud af de nye vækstinitiativer. 

Der er uendeligt megen kompetence og vigtig viden ude lokalt, som der bør trækkes på. Især når det kommer til at finde anvendelse for de 500 mio. kr. der er afsat. Beslutningen ligger bedst lokalt, fordi det er her pengene skal virke. Det vil give bedre initiativer, der også lever videre, når den midlertidige finansiering forsvinder.

Bragt af Altinget den 31. maj 2021.