11. maj 2021

Fine takter i ny børneaftale – men husk tilliden til kommunerne

Det er positivt, at aftalen om Børnene Først sætter barnet i centrum og anerkender vigtigheden af det forebyggende arbejde og støtten til forældre. Men mens lovgivningen forenkles, indføres der nye proceskrav.

Nu er den her. Den store reform af det udsatte børne- og ungeområde, som har været ventet siden før coronaepidemien ramte landet. Og det glæder KL, for det er tid til at sætte de udsatte børn og unge i centrum og give dem den hjælp, de har brug for, så vi kan få ro om området, og skabe den forandring, der skal til.

”Der er mange gode takter i den nye aftale. Det er positivt, at det anerkendes, at det gode forebyggende arbejde, som kommunerne udfører hver dag, er meget vigtigt for børnene og deres familier. Og så er vi glade for, at aftalepartierne har lyttet til resultaterne fra både frikommuneforsøgene og kulegravningen og banet vejen for en enklere lovgivning, der skaber fleksibilitet og gode rammer for det socialfaglige arbejde. Og dermed giver mere tid til det allervigtigste – barnet og dets familie,” siger Ulrik Wilbek, der er formand for KL’s Socialudvalg.

Husk tilliden til kommunerne 

Men mens lovgivningen forenkles for at give mere tid til barnet, så indføres der samtidig nye proceskrav, som fx krav om forældrehandleplaner, og nye sagsskridt i form af ”Second Opinons” og ”følg-og-forklar-principper”, der i højere grad inddrager Ankestyrelsen i kommunernes vurderinger.

”Det er vigtigt, at der er tillid til kommunernes arbejde med udsatte børn og unge. De frikommuneforsøg der har været på området, har vist at regelforenkling og fokus på den faglige indsats er til gavn for de udsatte børn og deres familier,” siger Ulrik Wilbek.

Der er sat 721,8 millioner kroner af til den ambitiøse aftale, når den er fuld indfaset. Men aftalen indeholder en række meget udgiftstunge initiativer. Og for en række indsatsers vedkommende er det kun de indledende knæbøjninger i form af analyser mv, der er afsat midler til.

”Det er ikke gratis at have ambitioner - især flere anbringelser kræver en tilstrækkelig økonomitilførsel. Kommunerne er helt med på at styrke det udsatte børne- og ungeområde i en sådan grad, som aftalepartierne lægger op til. Så vi må ikke komme i en situation, hvor de økonomiske hensyn bliver styrende for, hvad det er for en indsats barnet og familien får. Det motiv tillægges kommunerne desværre ofte for tiden. Derfor skal der følge tilstrækkelige midler med,” siger Ulrik Wilbek.

Aftalepartierne lægger op til, at der skal ligge et lovforslag klar i starten af 2022, som skal træde i kraft det efterfølgende år. KL ser frem til at blive inddraget i det videre arbejde, så vi sammen kan udvikle kvaliteten af det udsatte børneområde.