10. juni 2021

Ulrik Wilbek: Vores ambitioner på socialområdet er uændrede

Velfærd kræver valg. Spørgsmålet er bare, om de rammer, der er lagt med aftalen om kommunernes økonomi, står mål med kommunernes ambitioner for socialområdet, sagde Ulrik Wilbek på årets Social- og Sundhedspolitisk Forum.

De store velfærdstemaer, som tegner sig i horisonten for 2021, handler om de svære, men nødvendige valg, som skal træffes hver dag i kommunerne. Det handler om, hvilke rammer vi som samfund sætter for de lokale beslutninger. Om vi taler debatten om kvalitet og retssikkerhed på handicapområdet eller udsatte børn og voksnes trivsel og sundhed, så peger det tilbage på lige netop det: ”Velfærd kræver valg!”

Det står måske mere klart end nogensinde efter årets aftale om kommunernes økonomi for 2022. En aftale, der ikke giver plads til de store velfærdsforbedringer. Det gælder særligt det specialiserede socialområde. Spørgsmålet er bare, om kommunernes ambitioner står mål med de rammer, der nu er lagt. Spørgsmålet er, om det kan lade sig gøre.

Sådan lød det, da Ulrik Wilbek, formand for KL’s Socialudvalg, torsdag bød velkommen til 850 kommunalpolitikere og repræsentanter fra organisationer, regioner og staten, som var samlet til KL's årlige Social- og Sundhedspolitiske Forum i Aalborg Kongres Center.

All in på at prioritere området

Anledningen brugte han også til at fremhæve den kæmpe elefant, der var i rummet i kølvandet på økonomiaftalen for 2022.

”Den elefant er jo, at denne her gang havde vi valgt i KL's bestyrelse at gå all in på det specialiserede socialområde. Vi sidder ude i kommunerne med utrolig store udfordringer. Vi har faktisk brugt 3 milliarder kroner mere, end vi har fået tilført til området allerede nu. Vi har i 1 år hørt på, at man fra regeringens side virkelig ville gå med på det her område. Vi har lavet aftaler med handicaporganisationerne, som har været meget loyale over for kommunerne. Vi har hørt på en masse kritik bl.a. fra #enmillionstemmer, hvor vi også må erkende, at noget af det er berettiget,” sagde Ulrik Wilbek og forsatte:

”Derfor glædede vi os sådan til, at hvis vi nu virkelig fik det her område prioriteret og virkelig fik nogle midler til det her område, så havde vi en chance for i kommunerne at kunne komme ting i møde økonomisk.”

Vigtig anerkendelse fra regeringen

Aftalen om kommunernes økonomi blev indgået mellem regeringen og KL tirsdag aften og sætter rammerne for 2022. Forud for forhandlingerne havde kommunerne ønsket sig omkring 5 milliarder kroner over 3 år til at hæve kvaliteten på blandt andet handicapområdet.

”Det er så bare ikke sket. Vi snakker 0 kroner. Det har vi fået at vide af regeringen, at det skal holdes inden for rammerne nu. Og ja, at holde det inden for rammerne, der bliver jeg nødt til at sige, det må være lig med serviceforringelser på området – eller at vi tager pengene fra nogle andre områder. Jeg er ked af det,” sagde formanden for KL’s Socialudvalg.

Ifølge regeringen er der ikke råderum i dansk økonomi til det ønskede løft. I stedet fik kommunerne regeringens anerkendelse af, at udgiftspresset på området også fremadrettet vil kræve vanskelige prioriteringer, hvis ikke udgiftsudviklingen på socialområdet skal resultere i besparelser på de brede velfærdsområder som ældre, folkeskolen og børneområdet.

Med aftalen er der lagt spor ud for at blive klogere på, hvad der skal til for at få hånd om den opgave, vi står med. Det er aftalt at nedsætte et ekspertudvalg med inddragelse af faglige eksperter og forskningsmiljøer på socialområdet, som skal give anbefalinger til, hvordan man kan sikre en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på området. Brugerorganisationerne inddrages i en følgegruppe til arbejdet. Anbefalingerne skal drøftes mellem parterne, når de foreligger.

Læs hele økonomiaftalen her.