22. juni 2021

Ny overenskomstaftale er et vigtigt skridt for det nære sundhedsvæsen

Regionernes Lønnings- og Takstnævn har efter et langt forhandlingsforløb landet en overenskomstaftale med landets praktiserende læger. Aftalen er et vigtigt skridt for at udvikle sundhedstilbud helt tæt på borgernes hverdag.

Efter et langt forhandlingsforløb er det nu lykkedes at lande en ny, 3-årig overenskomst med de praktiserende læger (PLO).

”Det er en vigtig aftale for det videre arbejde med at udvikle det nære sundhedsvæsen. De alment praktiserende læger spiller sammen med kommunerne en afgørende rolle i forhold til at sikre sundhedstilbud tæt på borgerne,” siger Jette Skive, formand for KL’s Sundheds- og Ældreudvalg.

I aftalen er der flere initiativer, som vil bidrage til at styrke samarbejdet mellem praktiserende læger og kommuner til gavn for ældre og sårbare borgere. Samtidig får kommunerne øget adgang til lægefaglig sparring og viden.

Derudover bliver ordningen med faste læger på plejehjem gjort permanent.

”Vi har nogle meget succesfulde erfaringer med ordningen, og derfor er det rigtig godt, at den nu gøres permanent. Vi kan se, at borgerne får en bedre behandling, fordi flere sygdomme håndteres, før de bliver alvorlige, og samtidig er samarbejdet mellem læger og personale langt bedre,” siger Jette Skive.

Aftalen sikrer også et styrket samarbejde mellem almen praksis og de kommunale akutfunktioner. Aftalen vil bidrage til at sikre lægefaglig backup, så det bliver muligt for kommunen at få hjælp til at vurdere en akut forværring af en borgeres tilstand. På den måde kan hurtig behandling igangsættes, og en evt. indlæggelse på sygehus forebygges.

Bedre hjælp til borgerne

KL hilser det også velkomment, at der med aftalen lægges vægt på forebyggelse og nedbringelse af social ulighed i sundhed. For eksempel indeholder aftalen sundhedstjek til udviklingshæmmede borgere, der skal gennemføres i samarbejde og koordination med personalet på botilbuddet. Aftalen indeholder også en opsøgende indsats og undersøgelse af borgere med svær psykisk sygdom. Borgerne vil blive indkaldt til en årlig undersøgelse, hvor almen praksis vil fokusere på opsporing af uopdagede somatiske sygdomme.

I den gældende overenskomst er der igangsat et kvalitetsprogram, hvor lægerne har organiseret sig i kvalitetsklynger. Det er enighed om at fortsætte dette arbejde. Flere kommuner og lægernes kvalitetsklynger samarbejder allerede om at øge kvaliteten i indsatserne, og KL støtter derfor, at den positive udvikling kan fortsætte.

"Set fra et borgerperspektiv er det vigtigt, at der er opnået enighed om nogle tiltag, der skal være med til at sikre bedre lægedækning og øget tilgængelighed til almen praksis, hvor de digitale løsninger også vil blive prioriteret. Det vil alt andet lige resultere i bedre hjælp til borgerne,” siger Jette Skive.

Aftalen er indgået med forbehold for godkendelse hos parterne. 

Aftale

Aftale Læs mere

×

Log ind