10. juni 2021

Digital rådgivning til mentalt sårbare unge vinder KL-pris

KL’s forebyggelsespris er netop blevet uddelt til Social- og Sundhedspolitisk forum i Aalborg. Vinderen blev indsatsen ”Forebyggende landsdækkende digital rådgivning for mentalt sårbare unge”, som en række kommuner står bag i samarbejde med Center for Digital Pædagogik.

For blot anden gang er KL’s Forebyggelsespris i dag blevet uddelt under dette års Social- og Sundhedspolitisk forum, som finder sted i Aalborg Kongrescenter.

I år har fokus for prisen været rettet mod indsatser, som har bidraget til at sikre børn og unges sundhed og trivsel imens corona-pandemien har raset.

Der var flere stærke projekter i puljen, men juryens seks medlemmer har i år valgt at tildele forebyggelsesprisen til projektet ”Forebyggende landsdækkende digital rådgivning for mentalt sårbare unge.”

”Det glæder mig at se, hvordan man rundt om i landet har arbejdet målrettet med at sikre børn og unges trivsel i en svær tid – ofte ved at tænke nyt og kreativt. Det er årets modtager af prisen et godt eksempel på. Ved at kigge dybt i værktøjskassen og samtidig kombinere det med en god portion nytænkning, har man skabet et projekt, som formår at nå ud til de udsatte børn og unge i en tid, hvor netop den fysiske kontakt har været hindret,” udtaler Jette Skive, der er formand for KL’s Sundheds- og Ældreudvalg.

Juryen har blandt andet begrundet valget af ”Forebyggende landsdækkende digital rådgivning for mentalt sårbare unge” med, at det både formår at tænke nyt med udgangspunkt i eksisterende værktøjer, og samtidig viser, at digitale værktøjer, i kombination med fysiske møder, også fremadrettet kan være en effektiv måde at nå ud til udsatte børn og unge på.

Blandt de øvrige nominerede var projektet STIME samt Fritids- og Ungecentrenes forebyggelse af ensomhed og mistrivsel blandt hjemsendte børn og unge fra Aalborg Kommune.

De nominerede til KL's forebyggelsespris:

  • Fritids- og ungecentrenes forebyggelse af ensomhed og mistrivsel blandt hjemsendte børn og unge. Projekt fra Aalborg Kommune primært målrettet børn og unge fra 10 til 18 år.
  • STIME, der er et tværsektorielt samarbejde, hvor partnerne går nye veje og tager et fælles ansvar for at hjælpe børn og unge i psykisk mistrivsel i deres nærmiljø. Navnet STIME står for "Styrket tværsektoriel indsats for børn og unges mentale sundhed". Bag projektet står syv kommuner og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Hovedstaden.
  • Forebyggende landsdækkende digital rådgivning for mentalt sårbare unge. Bag projektet står 20 kommuner fra hele landet og Center for Digital Pædagogik.