02. juni 2021

Debatindlæg: Solen skal snart sænke sig over denne solnedgangs-klausul

Kommunerne mener ikke, at opgaven med at føre tilsyn med vandrende arbejdstageres boliger på den længere bane bør ligge i kommunerne. Det er en grundlæggende arbejdsmarkedspolitisk diskussion, som det ikke er hensigtsmæssigt, at kommunerne fremadrettet har en rolle i.

Af Leon Sebbelin, formand for KL’s Kultur-, Erhverv- og Planudvalg

Igennem den seneste tid, har A4 bragt flere artikler om vandrende arbejdstagere, der har fået stillet kummerlige overnatningsmuligheder til rådighed af deres arbejdsgivere - og i den forbindelse sat fokus på den tilsynsopgave kommunerne midlertidigt løser for at forebygge covid-smitte. I artiklerne bliver der tegnet et billede af den kommunale indsats, som ikke er repræsentativt.

Der skal imidlertid ikke herske nogen tvivl om, at vi ikke skal have sundhedsfarlige boliger i Danmark, og at vi skal gøre, hvad vi kan for at forebygge covid-smitte. Men vi tænker ikke, at dén opgave på den længere bane bør ligge i kommunerne. Det er en grundlæggende arbejdsmarkedspolitisk diskussion, som det ikke er hensigtsmæssigt, at kommunerne fremadrettet har en rolle i.

KL gik i efteråret 2020 i dialog med regeringen omkring tiltag, der kunne forebygge covid-smitte blandt vandrende arbejdstagere. De blev indledningsvist aftalt, at kommunerne skulle uddele informationsmaterialer i mødet med vandrende arbejdstager og søge at forebygge corona-smitte inden for gældende lovgivning.

Det var dog tydeligt, at der ikke var lovhjemmel til at løfte opgaven i kommunerne, og fra februar 2021 trådte der en ny midlertidig lov i kraft med en indbygget solnedgangsklausul. Kommunerne påtog sig opgaven på baggrund af den ekstraordinære situation pandemien udgjorde med udgangspunkt i, at det ikke var en permanent løsning.

Nye tider

Ud over at pandemiens alvor er begyndt at stilne af, er opgaven nu afgrænset til boliger, der ikke lever op til overenskomstmæssige forhold. Men det er ikke en opgave for kommunerne at føre tilsyn med dét. Skulle kommunernes tilsyn gå på smitteforhold i boliger generelt, åbner det op for, at langt flere forhold undersøges. Skal der fx føres tilsyn med smitteforhold i kollegier med fælleskøkkener, bofællesskaber eller generelt store husstande? Det vil gøre opgaven anderledes udfordrende.

Mens samfundet nu genåbner, foreslår regeringen at forlænge visse restriktioner. Det mener KL er en dårlig ide. Det har aldrig været meningen med den midlertidig lovgivning Corona har ført med sig.

Regeringen har nu fremsat lovforslag om at se bort fra den oprindelige solnedgangsklausul og forlænge den midlertidige lov om tilsynet med boliger. Kommunerne ønsker ikke denne opgave, der er forbundet med at skulle dukke uanmeldt op i folks hjem.

Morten Skov fra Fagbevægelsen Hovedorganisation (FH) forslog for nyligt, at et fremtidigt tilsyn med boliger, der stilles til rådighed af arbejdsgivere, permanent placeres i Arbejdstilsynet. I og med, at vi ikke mener, det er en oplagt opgave for kommunerne, skal vi heller ikke kloge os på, hvor og hvordan den løftes. Men da den nuværende aftale udløber til snart, er overvejelsen relevant og aktuel.

Debatindlægget blev bragt på A4 Arbejsmiljø 1. juni 2021.