01. juni 2021

Debatindlæg: Kommunerne er klar med en plan for socialområdet – er regeringen klar til at indfri sine løfter?

Kommunerne oplever i stigende grad at blive fremstillet, som om vi ikke ønsker at prioritere hjælpen til borgere med handicap og psykiske lidelser. Men det kunne ikke være mere forkert.

Af Jacob Bundsgaard, formand for KL, Martin Damm, næstformand for KL, Ulrik Wilbek, formand for KL’s Socialudvalg, og Christina Krzyrosiak Hansen, næstformand i KL’s Socialudvalg

”Handicappede skal have mere og bedre hjælp”. ”Kommunerne tænker i økonomi frem for på borgere.” ”Tag magten fra kommuner, der svigter udsatte børn.”

Sådan lyder nogle af de udtalelser, som Folketingets politikere er kommet med på socialområdet.

Vi oplever i stigende grad, at kommunerne bliver fremstillet, som om vi ikke ønsker at prioritere hjælpen til borgere med handicap og psykiske lidelser. At kommunerne i alt for høj grad lader økonomiske hensyn være styrende på socialområdet.

Det billede kunne ikke være mere forkert. Vi har tværtimod store ambitioner for socialområdet og arbejder hele tiden for at finde de bedste veje til at hjælpe borgerne til en god og værdig tilværelse. Udgifterne til netop det område er i mange år steget væsentligt mere end alle de andre områder i kommunerne. Men samtidig har Folketinget udstukket klare økonomiske rammer for, hvor mange penge vi må bruge – og truet med sanktioner, hvis vi overskrider. 

Det er den til enhver tid siddende regering, der styrer den økonomiske politik – og dermed også rammerne for vores økonomi i kommunerne. Det betyder også, at regeringen og KL har en fælles interesse i, at de signaler, der gives til borgerne om, hvilken velfærd de kan forvente fra kommunerne, flugter med den økonomiske ramme, som kommunerne har. Men den seneste tid har regeringens signaler og kommunernes økonomi langt fra været på bølgelængde. Og det er måske ikke så underligt, at der ingen grænser er for regeringen og Folketingets velfærdsløfter i en tid, hvor milliarderne ruller uden prioritering.

Vi er klar!

Derfor er det svært at tolke de udmeldinger i medierne og Folketingssalen, som vi nu hører, på anden vis, end at regeringen og en bred kreds af partier på Christiansborg er villige til at løfte socialområdet betydeligt.

Det signal hører vi højt og tydeligt. Og vi er klar! Vi vil gerne bane en ny vej for socialområdet, både så vi kan løfte kvaliteten, og så vi kan følge med, når flere borgere får brug for hjælp.

Derfor er vi mødt op til årets økonomiforhandlinger med regeringen med en treårsplan for socialområdet. Den indeholder tre overordnede temaer, som vil give kommunerne mulighed for at udvikle socialområdet og dermed styrke borgernes oplevelse af mødet med systemet, så de i endnu højere grad føler sig mødt og hjulpet.

Med planen peger vi på en række initiativer både til at styrke sagsbehandlingen og kvaliteten. Det handler fx om, at vi skal ansætte flere sagsbehandlere, så den enkelte sagsbehandler har mere tid til hver enkelt borger. Det handler også om at løfte medarbejdernes kompetencer og skabe flere botilbudspladser og ansatte på dem, så borgerne, når behovet opstår, hurtigere og i fleksibelt omfang kan modtage den støtte, de har brug for. Samtidig foreslår vi initiativer, der kan sikre mere viden og bedre adgang til specialistrådgivning på området, så vi sikrer, at vi arbejder ud fra den bedste viden om, hvad der hjælper borgerne bedst.

Vi har en fælles opgave med regeringen i at få sat en retning for, hvad vi vil, og hvad der er god kvalitet. Så vi arbejder ud fra en fælles forståelse af, hvad der er brug for. Den slags er selvfølgelig ikke gratis. Men vi forventer – i forlængelse af de mange meldinger, vi løbende ser i medierne – at regeringen og Folketinget vil være med til at afsætte de ressourcer, det kræver for at indfri de fælles ambitioner.

Debatindlægget blev bragt i Avisen Danmark den 1. juni 2021.