09. juni 2021

Debatindlæg: Ingen skal ekskluderes af digitaliseringen

Det er afgørende, at det digitale samfund udvikles, så der er plads til alle – uanset deres forudsætninger og digitale evner, skriver KL's formand i et indlæg om regeringens digitaliseringspartnerskab.

Af Jacob Bundsgaard, formand for KL

Det danske samfund er et digitaliseret samfund. Vi bliver kaldt foregangsland – ligefrem verdensmestre i offentlig digitalisering. Det foregår digitalt, når vi søger job, modtager vores lønseddel, bliver indkaldt til en helbredsundersøgelse, styrer varmepumpen og kommunikerer med forsikringsselskabet efter en vandskade. Det foregår oftere og oftere over mobilen, når vi betaler i butikkerne. Kommunikationen med dagtilbuddet og skolen kan vi klare fra sofaen via Aula. Vi kan endda blive skilt over computeren.

For rigtig mange af os er de digitale løsninger et fremskridt, vi hylder. Det er en stor hjælp i hverdagen, skaber overblik, sparer os tid og er oftere nemmere. Og der er ingen tvivl om, at vi skal meget længere ud ad den digitale vej.

Men mens mange af os nemt spadserer på dén vej, så er den for andre noget ujævnt brolagt. Det har vi bl.a. set i forbindelse med, at flere og flere banker har besluttet ikke at have kontanter længere. Mange af vores mest udsatte borgere med fx fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser kan ikke betjene en hæveautomat. Hjemløse kan have problemer med at have et dankort, fordi de bor på gaden, hvor tyverier og afpresning er en del af hverdagen. Og ældre kan føle sig utrygge ved at stå midt på gaden og fumle med at få kontanterne hurtigt ned i pungen.

Et andet eksempel er, når borgere ikke kan tanke rejsekortet op digitalt eller ikke kan parkere deres bil, medmindre de kan bruge en parkeringsapp.

Ikke kun det offentliges ansvar

Det er afgørende, at det digitale samfund udvikles, så der er plads til alle – uanset deres forudsætninger og digitale evner. Det ansvar har vi både i det offentlige og i det private. Vi ved ikke, hvor stor gruppen af ikke-digitale er, men vi ved, at det skaber ulighed, hvis man ikke kan være med. Og vi ved, at det er dyre og ofte håndholdte opgaver, hvis det offentlige skal tage over. Som vi ser i eksemplet med bankerne, hvor der endnu ikke er fundet en løsning, og kommunerne derfor er nødsaget til at finde ad hoc løsninger med de lokale banker.

Derfor er et af de vigtigste budskaber for os, når vi møder op i regeringens partnerskab om digitalisering af Danmark, at ingen skal ekskluderes af digitaliseringen. Her har vi en stor og fælles opgave uanset vores adkomst i partnerskabet. Og vi håber, at alle parter vil tage borger-brillen på før teknologibegejstrings-kasketten.

Samarbejde om data

Der er også mange andre vigtige emner i partnerskabet, som vi ser frem til at drøfte med de andre parter. Hvordan sikrer vi eksempelvis tidssvarende mobil- og bredbånd til alle borgere og virksomheder? Hvilke konsekvenser skal det have, at tech-giganterne fylder stadigt mere på det danske marked? Hvordan kan teknologien og det private erhvervsliv understøtte arbejdet med klimaudfordringerne – fx når det kommer til den cirkulære omstilling eller muligheden for at træffe klimavenlige valg i hverdagen? Og hvordan sørger vi for, at juraen er klar, og barrierer ift. data bliver ryddet af vejen?

Vi skal bruge data, hvor de kan gøre nytte, gøre hverdagen lettere for borgerne og nedbringe tiden, vi bruger på administration. Men brugen af data skal i sagens natur altid ske med respekt for privatlivets fred. Vi håber derfor også, at vi sammen med de øvrige aktører i regeringens partnerskab kan drøfte gode svar på borgernes bekymringer i forhold til overvågning og krænkelse af privatlivets fred. Det er vigtigt, at vi fortsat kan sikre, at borgerne kan have tillid til den måde, både det offentlige og private bruger data og teknologi.

Debatindlægget er bragt på DigiTech den 17. maj 2021