04. juni 2021

Debatindlæg: Det var ikke en sejr for kommunerne, at borgerforslaget fra #enmillionstemmer blev stemt ned

Det skal ikke ses som en sejr, at forslaget om at flytte handicapområdet fra kommunerne til regionerne blev stemt ned. Det er nemlig et nederlag at det overhovedet blev stillet, skriver Ulrik Wilbek.

Af Ulrik Wilbek, formand for KL’s Socialudvalg og borgmester i Viborg Kommune

Torsdag blev borgerforslaget fra bevægelsen #enmillionstemmer om at flytte handicapområdet fra kommunerne til regionerne nedstemt i Folketinget.

Det opfatter jeg ikke som en sejr for kommunerne.

Det var et nederlag, at forslaget overhovedet blev stillet. For det tydeliggør, at dialogen og samarbejdet med borgere og pårørende har været for dårlig.

Nu må vi indlede en konstruktiv dialog med kritikerne af kommunernes håndtering af det specialiserede socialområde. Vi har etableret et samarbejde om retssikkerhed på handicapområdet med de danske handicaporganisationer. Det samarbejde forventer jeg mig meget af.

Den store regning

Men ord og gode hensigter gør det ikke alene. Markante forbedringer kræver markant forbedret økonomi.

De seneste år har kommunerne løftet budgetterne på det specialiserede socialområde med over 3 mia. kr. Men ser vi bort fra løft til demografien, har kommuner ikke engang fået dækket halvdelen af den regning. Der kommer flere mennesker med behov for hjælp på socialområdet, og vi skal selvfølgelig hjælpe dem. Men når den samlede sum af penge, kommunerne må bruge, ikke er stor nok, så må kommunerne tage milliarder fra andre områder som børn, ældre og skoler for at kunne følge med væksten. Hvis ikke den udvikling skal fortsætte, er der brug for et markant økonomisk løft. Og ja, det er mange penge, vi taler om, men det er helt nødvendigt, for udfordringerne forsvinder ikke over natten.

Jeg mener stadig, at det specialiserede socialområde skal være placeret i kommunerne, for det er kommunerne, der er tættest på borgerne i alle andre sammenhænge. Men vi kan og skal gøre det bedre, end vi gør i øjeblikket. Det kræver dialog, øgede kompetencer og forbedret økonomi.

Jeg ser frem til resultatet af økonomiforhandlingerne med regeringen og er klar til dialogen med vores mange samarbejdspartnere på det specialiserede socialområde.

Debatindlægget er bragt på Altinget Social den 4. juni 2021