01. juli 2021

Kommunerne er den største offentlige arbejdsgiver

Det kommunale arbejdsmarked beskæftiger over en halv million mennesker. Arbejdsstyrken har ændret sig i løbet af de seneste år, hvor der bl.a. er kommet flere ældre kommunale medarbejdere. Det viser den nye KL-rapport Det Kommunale Arbejdsmarked i tal 2020, som nu ligger tilgængelig på KL’s hjemmeside.

Over en halv million mennesker arbejder i dag på en kommunal arbejdsplads og tæller alt fra lærere til social- og sundhedsassistenter, IT-medarbejdere, rengøringsassistenter, kantinemedarbejdere og mange, mange flere.

Det betyder, at over halvdelen af dem, der i dag arbejder i det offentlige, er ansat i en kommune, hvilket betyder, at kommunerne samlet er den største offentlige arbejdsgiver.

”De kommunale medarbejdere er dygtige og engagerede ansatte, der hver dag får manges hverdag til at køre rundt med nærværende velfærd af høj kvalitet. Det er i forlængelse heraf helt afgørende, at vi også fremover har de rette kompetencer i kommunerne – ikke mindst til at løfte den helt borgernære velfærd,” siger Michael Ziegler, der er formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg.

Den kommunale medarbejder er over 40 år og kvinde

De nye tal viser, at den kommunale arbejdsstyrke har ændret sig i løbet af de seneste år, hvor der bl.a. er kommet flere ældre kommunale medarbejdere. Gennemsnitsalderen ligger i dag på 44,7 år. Det er gennemsnitligt 0,4 år ældre end i 2011.

Derudover er omkring 3 ud af 4 kommunalt ansatte kvinder. Det er et noget anderledes billede end det samlede danske arbejdsmarked, hvor kun 48 procent af arbejdsstyrken er kvinder.

En typisk kommunal medarbejder har ca. 12 sygefraværsdagsværk om året. Har en mellemlang videregående uddannelse. Og arbejder i gennemsnit 30 timer om ugen i ældreplejen, som lærer eller pædagog.

Det kommunale arbejdsmarked i tal 2020 giver læseren indblik i de seneste tal og fakta på det kommunale arbejdsmarked. Rapporten er skrevet, så læseren kan bruge den som et opslagsværk til hurtigt at skabe et overblik over det kommunale arbejdsmarked samlet set eller på dét sektorområde, der måtte have interesse.

Rapporten ligger tilgængelig her: 

  • PDF

    det-kommunale-arbejdsmarked-i-tal-2020.pdf