09. juli 2021

KL holder sommerlukket

KL holder lukket i ugerne 28, 29 og 30. Det vil sige, at KL fra mandag den 12. juli til og med fredag den 30. juli ikke er bemandet og ikke kan tage imod almindelige henvendelser.

I denne periode kan KL udelukkende kontaktes på tlf.nr. 33 70 39 00 i tilfælde af overenskomststridige arbejdsnedlæggelser.

Drejer din henvendelse sig om corona, kan du skrive til mailadressen corona@kl.dk, som vil blive tjekket løbende i lukkeugerne.

Drejer henvendelsen sig om den igangværende sygeplejekonflikt, kan du skrive til OK21-Konflikt@kl.dk, som ligeledes vil blive tjekket løbende i lukkeugerne.

Hvis din henvendelse drejer sig om aktindsigt, bedes du sende din anmodning til aktindsigt@kl.dk.

Medier og journalister vil i alle tre uger kunne komme i kontakt med KL’s pressevagt på telefon 3370 3333.

I øvrige uopsættelige tilfælde kan der ringes på 3370 3333.

KL åbner igen mandag den 2. august kl. 9.00.

 

KL ønsker alle en god sommer!