15. januar 2021

Trods coronaudfordringer rammer kommunernes bud­getter igen plet

KL’s formand roser kommunerne, der har landet budgetterne for 2021 inden for de aftalte rammer, selvom coronakrisen har krævet kreative løsninger.

Fredag offentliggjorde Danmarks Statistik de endelige tal for kommunernes budgetter i 2021. Og tallene bekræfter, at kommunerne med præcision overholder den samlede økonomiske ramme, som blev aftalt med regeringen i foråret.

”I denne mærkelige tid, vi lever i, har det krævet enorm kreativitet og hårdt arbejde at drive vores skoler, ældrepleje, sociale tilbud og den resterende offentlige sektor på en tilfredsstillende måde. Men til trods for, at de fleste har været tvunget til at parkeret vanetænkning og vende bøtten på hovedet, er det igen i år lykkedes at lande 98 selvstændige budgetter, der holder sig inden for den aftalte ramme. Her skal der især lyde en stor tak til landets borgmestre og kommunalpolitikere,” siger KL’s formand Jacob Bundsgaard.

Pres på velfærdsområderne

Kommunerne har budgetteret med at bruge 267,5 mia. kroner på serviceudgifter til den nære velfærd så som dagtilbud, ældrepleje, socialområdet og kommunale sundhedsopgaver. Dermed forventer kommunerne at udnytte det aftalte løft til velfærden på 1,5 mia. kroner.

”Der kommer flere ældre, antallet af kronikere vokser, flere borgere lever med fysiske, psykiske eller sociale problemer, og vi har stadig ikke fået en sundhedsreform. Derudover har vi en pandemi, der stadig raser og lægger pres på vores velfærdssystem,” siger Jacob Bundsgaard.

Kickstart dansk økonomi

Samtidig har kommunerne igangsat og planlagt investeringer i anlæg for tæt på de 21,6 mia. kroner, der blev afsat ved forårets aftale.

”Vi skal ikke kun sikre, at vores veje, skoler, plejehjem mm. er tidssvarende og af høj kvalitet. Vi skal også investere i dansk økonomi på den anden side af coronakrisen. Forhåbentlig kan kommunerne med de kommende investeringer være med til at kickstarte økonomien,” siger Jacob Bundsgaard.