13. januar 2021

Omkring hvert 3. barn var ikke i dagtilbud

En stikprøveundersøgelse i 76 kommuner viser, at omkring hvert 3. barn ikke mødte op i dagtilbud mandag i uge 2. Samtidig er sygefraværet blandt det pædagogiske personale lavt.

Fra landets statsminister og en række kommuner har der den seneste tid lyd en opfordring til at holde sine børn hjemme fra dagtilbud i det omfang, det overhovedet er muligt. Fx hvis man er hjemsendt uden at kunne arbejde. En ny stikprøveundersøgelse fra KL viser nu, at mange forældre tilsyneladende har lyttet til den opfordring.

KL har spurgt kommunerne, hvor stor en andel af børn i dagtilbud, der var mødt frem mandag den 11. januar. 76 kommuner har svaret på spørgeskemaet, som viser, at der i gennemsnit var 66 pct. børn. Fremmødet varierer mellem 48 pct. og 83 pct. fremmøde.

Samtidig har KL spurgt til andelen af det pædagogiske personale i dagtilbuddene, som var fraværende mandag den 11. januar, fx fordi de var hjemsendt til test, syge eller lignende. Tallene viser et gennemsnitligt fravær på blot 7 pct.

”At så stor en del af forældrene har valgt at holde deres børn hjemme, selvom dagtilbuddene er åbne, siger noget om det samfundssind, der hersker. Det giver luft i vores dagtilbud og styrker mulighederne for, at det pædagogiske personale kan fortsætte deres store arbejde med at tilbyde børnene en god og lærerig dag samtidig med, at retningslinjerne for at begrænse smitten overholdes. Det er klart, at man lokalt kan være nødt til at tage andre tiltag i brug, hvis man oplever et stigende fravær, men lige nu ser det rimelig fornuftigt ud,” siger Thomas Gyldal Petersen, formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg.

Undersøgelsen er et første nedslag, og KL vil i den kommende tid holde øje med udviklingen. 

KL har også spurgt til andelen af børn i 0.-4. klasse, der var fremmødt i nødpasning mandag den 11. januar. Her fremgår det, at 10,4 pct. af børnene var i nødpasning.