26. januar 2021

Ny rapport: Store rekrutteringsudfordringer i en stadig mere kompleks ældrepleje

Ny VIVE-rapport understreger, at kommunerne står med meget store rekrutteringsfordringer på ældre- og sundhedsområdet og viser samtidig, at ældreplejens opgaver er blevet mere komplekse.

”Vi ser et område i rivende udvikling, og det er positivt. Social- og sundhedsmedarbejderne har en masse spændende opgaver. Men det ændrer desværre ikke ved, at kortlægningen også viser, at der er store rekrutteringsudfordringer”.

Sådan siger Jette Skive, formand for KL’s Ældre- og Sundhedsudvalg, om de rekrutteringsudfordringer og udviklingen i opgaverne på ældre- og sundhedsområdet, som Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) netop har kortlagt for KL og FOA.

Rapporten viser, at der i løbet af de sidste 10 år er sket en markant udvikling af faget. Landets social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter udfører i dag ikke alene praktiske opgaver og plejeopgaver som fx at hjælpe med personlig pleje, skifte sengetøj og sørge for varm mad. I dag løser især social- og sundhedsassistenterne også størstedelen af de daglige, borgernære sygeplejeopgaver på området, som fx medicinering, blodsukkermålinger og meget andet. Det sker blandt andet som følge af, at flere typer opgaver er flyttet fra sygehusene til kommunerne. 

Borgeren er det vigtigste

Med de nye opgaver er der også fulgt flere lovgivningsmæssige krav, rammer og styringsparadigmer med, som gør opgaveløsningen langt mere kompleks og stiller øgede krav til medarbejdernes kompetencer.

Det sker samtidig med, at der kommer flere ældre og flere kronisk syge ældre. I forlængelse heraf forventes en stor andel af de nuværende medarbejdere – ca. 3.000 årligt - at gå på pension de kommende 5 år. Mens det fortsat halter med at tiltrække tilstrækkelig med nye kræfter til social- og sundhedsuddannelserne.

”I en tid med stort fokus på ældreplejen i Danmark, viser det sig, at der faktisk er en begrænset viden om social- og sundhedsfagene, og det vigtige, afgørende arbejde som de dygtige og dedikerede medarbejdere i sektoren leverer hver eneste dag. Så jeg er meget tilfreds med, at vi nu har fået en grundig kortlægning af området, ” siger Jette Skive.

Rapporten er foretaget for FOA og KL og tager udgangspunkt i data og interviews med medarbejdere og ledere fra 10 forskellige kommuner.

  • PDF

    Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter i kommunerne.pdf