08. januar 2021

Ny boligaftale skal gøre det billigere at være lejer

Driften af de almene boliger skal effektiviseres for 1,8 mia. Det skal i sidste ende komme beboerne til gavn blandt andet i form af mere energieffektive boliger og lavere husleje.

Når 1 million danskere træder ind ad døren til deres hjem, så er det faktisk en almen bolig, de træder ind i. Det er en enorm boligmasse, som kræver løbende drift og vedligeholdelse.

Men selvom der naturligvis er omkostninger forbundet med driften, så har erfaringer fra de seneste år vist, at der kan være store besparelser at hente.

Siden 2014 har den almene boligsektor faktisk haft held med at effektivisere driften for hele 1,7 mia. kroner. Effektiviseringsmålene fastsættes i forlængelse af den samlede boligaftale, som Folketinget indgik i 2020.

”Det er opnået nogle flotte besparelser, samtidig med at boligorganisationerne ikke bare fastholder den gode kvalitet i boligmassen, men faktisk gør den endnu bedre. Og hvis det kan betyde, at beboeren kan få en endnu billigere bolig, så skal vi også gøre forsøget og samtidig turde være ambitiøse. Jeg er dog sikker på, at det nok skal lykkes,” siger Leon Sebbelin, der er formand for KL’s Kultur-, Erhverv- og Planudvalg.

Alle boligforeninger skal med
Men der kan være mere at hente. Derfor er der med den nye boligaftale sat nye ambitiøse effektiviseringsmål. Det betyder, at den almene boligsektor fra 2021 frem til 2026 skal effektivisere for yderligere 1,8 mia. kroner.

Besparelser, som blandt andet skal opnås ved at energirenovere og effektivisere administration og indkøb i boligforeningerne landet over.

Det er et flot resultat, den almene boligsektor har kunnet fremvise, men det vurderes, at 20 pct. af afdelingerne faktisk ikke kom ordentligt i gang med det arbejde, som boligaftalen for 2014 til 2020 lagde grundlaget for.

”De almene boligorganisationerne forvalter store værdier, der er finansieret af fællesskabet. De løfter samtidigt en stor del af integrationen og andre opgaver. Vi skylder dem en positiv opmærksomhed for deres betydning i lokalsamfundet og skal i vores tilsyn fra kommunerne bidrage til, at det fortsat er gode, men også effektivt drevne boliger.” siger Leon Sebbelin.

Læs aftalen her.