18. januar 2021

Næste fase af ambitiøs fuldtidsindsats indledes snart

KL og Forhandlingsfællesskabet har kickstartet en storstilet indsats for at få flere medarbejdere op i tid eller på fuldtid i kommunerne, og nu er vi snart klar til at indlede ny fase i arbejdet.

Inden længe skal ledere, medarbejdere og tillidsvalgte på udvalgte arbejdspladser i gang med at finde de bedste, lokale løsninger på, hvordan vi kan få bl.a. pædagoger, sosu’er og rengøringsassistenter til at arbejde flere timer.

Det sker, når næste fase af den ambitiøse indsats mellem KL og Forhandlingsfællesskabet igangsættes med en række forskellige workshop-forløb på hver enkelt arbejdsplads.

I september 2020 blev 26 kommuner udpeget som frontløbere for indsatsen.  Og det er repræsentanter for netop de kommuner, der snart skal udvikle lokale løsninger på lige præcis de barrierer for at få flere op i tid eller på fuldtid, som de oplever. Løsningerne bliver løbende udviklet og testet på de lokale arbejdspladser mellem workshopsne. For chancerne for at ramme rigtigt er langt større, når der er mulighed for at afprøve løsninger sammen med dem, det hele handler om.

Kompleks problemstilling

De 26 kommuner skal finde lokale løsninger inden for både ældreområdet, dagtilbud, sygeplejeområdet, socialpsykiatrien og rengøringsområdet.

Hele 40 procent af de kommunalt ansatte arbejder nemlig i dag på deltid. Og vi oplever allerede nu, at vi har visse udfordringer med at rekruttere, ikke mindst på vores ældreområde.

”Flere på fuldtid er en af nøglerne til at sikre kernevelfærden i den kommunale sektor. Men vi har også stor respekt for, at det er svært – der er ingen quick fix, og det kræver en langsigtet fælles og kontinuerlig indsats, hvis vi skal lykkes,” siger formanden for KL’s Løn- og Personaleudvalg Michael Ziegler.

Det er altså en kompleks problemstilling, og derfor er KL og Forhandlingsfællesskabet i gang med at udvikle redskaber og metoder, som lokale ledere og medarbejdere skal bruge til at finde løsningerne. Og så er der produceret en video, der forklarer hvilke muligheder og fordele der er ved at flere arbejder flere timer eller fuldtid. Den kan du se lige her: 

De lokale løsninger og gode erfaringer, som kommunerne gør sig, vil løbende blive delt med landets øvrige kommuner på KL og Forhandlingsfællesskabets hjemmeside www.fuldtid.dk.