28. januar 2021

Markant højere rengøringsniveau i dagtilbud fortsætter i 2021

En KL-undersøgelse blandt kommunerne viser, at rengøringsniveauet i dagtilbuddene i januar er hævet med ca. 40 pct. i forhold til en ”normal” situation. I flere kommuner gør man endda mere rent end, hvad retningslinjerne anbefaler.

Med generel risiko for smittespredning af COVID-19 er det afgørende, at rengøringen også er i top. Det gælder også i landets dagtilbud, som trods nedlukningen er åbne. Og ifølge en ny KL-undersøgelse er der stort fokus på ekstra rengøring i kommunerne.

Undersøgelsen viser, at rengøringsniveauet i landets dagtilbud er hævet med ca. 40 pct. i forhold til en normal situation. Faktisk svarer 37 pct. af kommunerne, at de har hævet niveauet af rengøring i dagtilbuddene siden oktober 2020 – altså i en periode, hvor retningslinjerne er uændrede. De resterende kommuner vurderer, at det nuværende niveau svarer til niveauet i oktober 2020.

Dermed lever kommunerne til fulde op til anbefalingerne fra sundhedsmyndighederne.

KL’s spørgeskemaundersøgelse er gennemført i uge 3, og 84 kommuner har svaret. Besvarelserne dækker 89 pct. af såvel befolkningen generelt som befolkningen mellem 0-5 år.

”Vi har rigtig meget brug for, at forældre kan aflevere deres børn i landets dagtilbud – også i en tid, hvor resten af samfundet er lukket ned. Men hvis det skal kunne fungere nu, hvor smittespredningen generelt er høj, er det vigtigt, at rengøring, afspritning og et generelt højt hygiejneniveau er top-of-mind i de enkelte institutioner. Jeg er derfor glad for at se, at kommunerne fortsat har et markant højere rengøringsniveau her i 2021,” siger Thomas Gyldal Petersen, formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg.

Kompensation for ekstra udgifter

Det er svært at opgøre præcis, hvor stor en ekstraudgift kommunerne har pga. den øgede rengøring, men kommunerne har tidligere estimeret at bruge i alt ca. 700 mio. kr. ekstra til rengøring på alle kommunale områder i 2020. Det svarer til at hæve forbruget til rengøring med ca. 20 pct. Rengøring i dagtilbuddene udgjorde i den undersøgelse ca. 1/3 af udgifterne.

”Regeringen har klart tilkendegivet, at kommunernes udgifter til at håndtere corona, herunder også udgifter til ekstra rengøring, ikke må fortrænge de øvrige velfærdsudgifter. Og når vi har et fuldt overblik over udgifterne, har vi også en stående aftale med regeringen om at mødes,” siger Thomas Gyldal Petersen og fortsætter:

”Coronavirus kommer til at være blandt os i et godt stykke tid endnu, og vi ved, at et af de bedste våben mod virus er rengøring og god hygiejne. Derfor er det vigtigt, at vi fortsætter med at leve op til alle retningslinjerne.”