21. januar 2021

Mange forældre holder børnene hjemme fra dagtilbud

Ny KL-stikprøve fra mandag i uge 3, viser, at cirka hvert tredje barn ikke bliver afleveret i dagtilbud. Sygefraværet blandt det pædagogiske personale er også stadig lavt.

Tre uger inde i det nye år og knap fire uger inde i nedlukningen, er der stadig mange forældre, der følger regeringens opfordring til at holde børn hjemme fra dagtilbud.

KL har spurgt kommunerne, hvor stor en andel af børn i dagtilbud, der var mødt frem mandag den 18. januar. 90 kommuner har svaret på spørgeskemaet, som viser at 68 pct. af børnene i gennemsnit blev afleveret. Fremmødet varierer mellem 36 pct. og 80 pct. fra kommune til kommune.

I sidste uge var fremmødet gennemsnitligt 66 pct. pr. kommune. Der er altså tale om lille stigning.

KL har også spurgt kommunerne, hvor stor en andel af det pædagogiske personale, der pga. sygdom, test eller lignende ikke var på arbejde mandag d. 18. januar. Her var der et gennemsnitligt fravær blandt det pædagogiske personale på 8 pct. I sidste uge var det gennemsnitlige fravær pr. kommune 7 pct.

Vi har også spurgt til andelen af børn i 0.-4. klasse, der var fremmødt i nødpasning. Her fremgår det, at 11,4 pct. af børnene var mødt frem til nødpasning mandag den 18. januar. Mens 5 procent af de udsatte børn fra 0.-4. klasse var i skole.